אירוע // סדנה: השימוש באגו דוקומנטים בחקר ההסטוריה היהודית [עכו] 27-28.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052227/

Ego Documents in Jewish Historical Research

Monday 27 May 2019

09:00-0930 Gathering

09:30-10:00 Greetings

10:00-10:15 Haim Sperber, Western Galilee College – Opening remarks

Session 1: Under Islam – 10:30-12:15. Chair: Nadav Kashtan, Western Galilee College

10:30-10:55 Gad Freudenthal, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, France – Why Translate? Views from Within. EgoDocuments by Arabic/Latin-into-Hebrew Translators (12th—14th Centuries)

10:55-11:20 Abraham Rubin, Post Doc. Hebrew University – Apostasy, Autobiography and Modern Jewish Identity in the Writings of WesternJewish Converts to Islam

11:20-11:45 Michael Laskier , Western Galilee College – The Self-Praise of the Emissaries of the Jewish Agency's Immigration Department in Morocco and Tunisia about Organizing Aliyah to Israel

11:45-12:15 Discussion

12:15-13:00 Lunch

Session 2: Gender and Youth – 13:00-15:00. Chair: Boaz Cohen, Western Galilee

College

13:00-13:25 Viola Alianov-Rautenberg, Institute for the History of the German Jews, Hamburg – Gendered Communication. On Immigrants Letters to the German-Jewish Absorption Apparatus and their Consequences for Historiography

13:25-13:50 Tali Berner, Tel Aviv University – Youth, letter writing and Emotions, The Fano and Carmi Family correspondence

13:50-14:15 Angy (Ángeles) Cohen, Post doc. Tel Aviv University – Rachel’s Notebooks: A resource of resistance for a Moroccan immigrant in Israel

14:15-14:45 Verena Buser, Fachhochschule Potsdam University of Applied Sciences, Germany – Diaries from Breesen, Germany 1938-1941

14:45-15:00 Discussion

15:00-15:15 Coffee break

Session 3: Letters and Memoirs – 15:15-17:00. Chair: Ronen Yitzhak, Western Galilee

College

15:15-15:40 Gil Ribak, Arizona Center for Judaic Studies, University of Arizona – “My Young Life Was Constantly in Danger”: Yiddish Memoirists and the Reimagining of the Eastern European Jewish Experience in Postwar America

15:40-16:05 Davide Mano, École des hautes études en sciences sociales, Paris  France – Isacche Vita Servi’s memoir of the year 1799. An ego-document for the collective history of Jews and Christians in Pitigliano

16:05-16:30 Haim Sperber, Western Galilee College – Immigration issues as reflected in Immigrants correspondence with Jewish aid organizations, 1890-1914

16:30-17:00 Discussion

Tuesday 28 May 2019

09:30-10:00 Gathering

Session 1: Holocaust and aftermath – 10:00-12:10, Chair: Miriam Offer, Western Galilee College

10:00-10:25 Joana Michlic, University College of London – Ego Documents as an Important Source in Uncovering the History of Rescue of Jews: the Case of Poland.

10:25-10:50 Amy Simon, William and Audrey Farber Family Endowed Chair in Holocaust Studies and European Jewish History, Michigan State University, James Madison College – Reading and Understanding

Emotions in Holocaust Diaries

10:50-11:15 Stephen Naron, Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies Yale University – The Thing to Forget: Holocaust Testimony as Documentation of Survivors in Pre and Early State of Israel

11:15-11:40 Agata Lagiewka, National University of Ireland, Galway at the School of Literatures & Languages – Ruth Kluger: A Life Story Remembering the Past to be Present as Historical Witness

11:40-12:00 Discussion

12:00- 12:30 Children of War, Holocaust, Genocide site Launch event. Sponsored by the Holocaust Studies Program, Western Galilee College.

Host: Boaz Cohen

12:30-13:15 Lunch

Session 2: Changing Conceptions – 13:15-15:00. Chairperson : Berl Lerner, Western

Galilee College

13:15-13:40 Orly Meron, Bar Ilan University- The Usage of Ego-documents in Holocaust research: the Case of Jewish-Greek business survivals 13:40-14:05 Emma Zohar, Western Galilee College – The Private and the Public: The reflection of the Kalisz CYSZO School in Egodocuments and in the Kalisz Yizkor Book

14:15-14:30 Kalousova Eva, Kurt and Ursula Schubert Centre for Jewish Studies, OLOMOUC – "Bad Dream" – Diary of a Theresienstadt Survivor

14:30-15:00 Discussion

15:00-15:15 Coffee Break

Session 3: Summary – 15:15-16:0

מפרסם ההודעה
ד"ר חיים שפרבר ראש החוג הרב תחומי האקדמית גליל מערבי haims@wgalil.ac.il
כתובת מלאה
האקדמית גליל מערבי, דרך המכללה, עכו. חדר 724 בניין קיי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה