אירוע // ערב עיון: פרספקטיבות על אסטרטגיית מזון לאומית (אמילי ברוד לייב) [תל אביב] 28.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052225/

Perspectives on a National Food Strategy

Tuesday May 28, 2019

17:00

Tel-Aviv University, Trubowicz Building, The Sonia and Edward Kossoy Conference Room (307)

17:00-17:15 Gathering

17:15 Opening remarks

Prof. Alon Klement, Director, The Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law, Tel-Aviv University

Prof. Nir Ohad, Director, Manna Center for Food Safety & Security, Tel-Aviv University

Prof. Aeyal Gross, Tel Aviv University, Faculty of Law

17:25 Guest Speaker

Making the Case for a National Food Strategy: Opportunities for the U.S. and Israel

Prof. Emily Broad-Leib, Director, Harvard Food Law and Policy Clinic, Harvard University

18:00 Discussion on the Israeli Perspective

Moderator: Ms. Maya Oren Director, Manna Center for Food Safety & Security

Prof. Dov Chernichovsky, Chair, Israeli National Nutrition Security Council

Prof. Ronit Endevelt, Nutrition Division Manager, Ministry of Health and lecturer in the School of Public Health, Haifa University

18:30

Discussion

מפרסם ההודעה
עידית פיס פריד cegla@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בנין טרובוביץ, חדר 307
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה