< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: "במחנה": תחנות מעבר של עולים, מהגרים ופליטים [ירושלים] 21.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051909/

"במחנה": תחנות מעבר של עולים, מהגרים ופליטים.
יום שלישי 21 במאי 2019, ט"ז באייר תשע"ט
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
חדר 530
09:30 התכנסות
09:45 ברכות
פרופ' אלי לדרהנדלר, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שרון ליבנה, האוניברסיטה העברית בירושלים

הרצאת פתיחה:
פרופ' גור אלרואי אוניברסיטת חיפה
בין העולם הישן לעולם החדש: תחנות מעבר בהגירה היהודית במאה העשרים

12:00-10:30 מושב ראשון: מחנות בדרך
יו"ר: פרופ' דליה עופר האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עדה שיין, אוניברסיטת בר-אילן
"מִדִירַת עראי ב'סוכת אשכנז הנופלת'" – על מחנות העקורים בגרמניה ובאוסטריה, 1951-1945
חיים ביטון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
וַיִּסְעוּ, וַיַּחֲנוּ וַיֵּלְכוּ דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים: מחנות המעבר באלג'יריה, מרוקו וצרפת בראי תהליך העלייה ממרוקו, 1947-1956
דוד מהרט, ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה
מחנות בסודאן: תחנה בדרך לירושלים
12:30-12:00 הפסקה

14:00-12:30 מושב שני: בדרך למקום
יו"ר: ד"ר שרון קנגיסר-כהן יד ושם
ד"ר מאיה רוזנפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים
ארעיות בת שבעים: ארבעה דורות לפליטות, שלושה דורות לכיבוש במחנה פליטים פלסטיני
הילה בהרד, האוניברסיטה העברית בירושלים
החיים במחנות העולים ובמעברות
פרופ' רחל שרעבי וד"ר ענבל סיקורל, המכללה האקדמית אשקלון
סומכות בונות סמכות? הדרכה במרכזי קליטה של עולי אתיופיה
15:30-14:00 הפסקת צהריים

17:00-15:30 מושב שלישי: מקום במעבר
יו"ר: ד"ר שרון ליבנה האוניברסיטה העברית בירושלים
שי טגנר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
על פליטות ומחנות: משטר המקלט הישראלי כמקרה בוחן
נוח זגייר, מורה דרך
צעדות הפליטים
פרופ' עוזי רבהון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ישראלים מהגרים: מבט סוציו-דמוגרפי

מפרסם ההודעה
שרון ליבנה sharon.livne@leobaeck.org
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח חדר 530
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה