< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: טראומה ומקסם ההכחשה: אירוע השקה לשני ספרי המחקר הראשונים על פרשת ילדי תימן [תל אביב] 21.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051714/

הערב מתקיים לרגל צאתם לאור של הספרים:
"ילדים של הלב: היבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן" מאת טובה גמליאל ונתן שיפריס (עורכים), הוצאת רסלינג והאגודה לטיפוח חברה ותרבות
"ילדי הלך לאן? פרשת ילדי תימן: החטיפה וההכחשה" מאת נתן שיפריס, ספרי עליית הגג וידיעות ספרים

בתכנית
16:30 – 16:50 התכנסות וכיבוד קל
17:00 – 16:50 פתיח מוסיקלי: מר אמיתי אריכא
17:00 – 17:30 – דברי פתיחה
מנחה: פרופ' אסתר הרצוג, מכללת בית ברל ומכללות צפת ולוינסקי
ברכות: ד"ר יגאל בן-שלום, האגודה לטיפוח חברה ותרבות
מר שלומי חתוכה, עמותת עמר"ם
פרופ' טובה גמליאל, אוניברסיטת בר-אילן – הודות לאמונה ותודות לאומנות
17:30 – 18:30 – הרצאות
פרופ' גדי אלגזי, אוניברסיטת תל אביב – הארכיון: על מה שיש ומה שאין בו
ד"ר עמוס נוי, האוניברסיטה העברית בירושלים – "הדבר כלל לא קרה": על היסודות העיוניים של ההכחשה
פרופ' חיים חזן, אוניברסיטת תל אביב – ילדי הצל: על שלילת הזכות לשייכות
18:30 – 19:00 – דברי סיכום
אתנחתא מוסיקלית: מר אמיתי אריכא
חתימה: פרופ' אסא כשר, אוניברסיטת תל אביב
סגירת מעגל ופתיחת המעגלים: ד"ר נתן שיפריס, אוניברסיטת חיפה

קישור

מפרסם ההודעה
עפר ליפשיץ מדור ייעוץ והדרכה הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב oferli@tauex.tau.ac.il 03-6409537
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה