< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: סוד, סודיות והסתרה בתולדות ישראל ובמחשבת ישראל [באר שבע] 27-29.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051619/

כנס גולדשטיין-גורן למחשבת ישראל מתקיים אחת לשלוש שנים במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון. השנה הוא יעסוק בנושא: 'סוד, סודיות והסתרה בתולדות ישראל ובמחשבת ישראל'. בכנס תידון תופעת הסודיות וההסתרה על היבטיה השונים בזרמים שונים בהגות היהודית ועל רקע פרקים רלוונטיים בהיסטוריה היהודית, החל מן העת העתיקה ועד למאה העשרים ואחת. הכנס יבחן את התופעה ממגוון נקודות מבט: ספרותיות, הסטוריות והגותיות. בין השאר יידונו נושאים כמו: גילוי והסתרה ביצירה היהודית, פילוסופיה וסוד, משיחיות וסוד, יהדות בהסתר, יהדות, אמנות וסוד. גלוי ונסתר בפסיקת ההלכה.

קישור

מפרסם ההודעה
עודד ישראלי odedi@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, אולם כנסים ברקן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה