< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מבטים אל המודרניות: זוויות היסטוריות ותרבותיות, 1789-1945 [רעננה] 22.5.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9051602/

מבטים אל המודרניות: זוויות היסטוריות ותרבותיות 1789-1945.

מתחיל בהתכנסות וכיבוד קל בשעה 15:30

במיוחד היום, בעיצומו של סחרור עידן המידע, בתקופה שמרבים לכנותה “פוסט-מודרנית” ובעת בה רבים כבר מנסים לנבא את טבעה של מהפכת העידן הבא, מעניין להביט אחורה ולשאול את עצמנו כיצד הבינו בני הדורות הקודמים וחוו את המודרניות בשעת התהוותה? ביום העיון נבקש לבחון את האופנים השונים שהמודרניות נתפשה בפרק הזמן שבין המהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה. נדון בתגובות התרבותיות והאידיאולוגיות לאתגרי התקופה החדשה, ונבקש לברר האם חוויית המודרניות אכן נמצאת מאחורינו, או שמא היא בתוקף גם היום?

מושב ראשון בין השעות 15:45-16:45 מכיל ברכות מפי פרופ’ איריס שגריר

דברי פתיחה מפי ד”ר לי מיכאל-ברגר

והרצאה של ד”ר זף סגל בנושא “תהליכי התאקלמות של טכנולוגיה בטבע מהעולם הגרמני של המאה ה-19”

מושב שני בין השעות 17:00-18:30 ובו ירצו 3 דוברים:

ד”ר לי מיכאל-ברגר בנושא “מכסחי השדים: טרגדיה עתיקה ומדע מודרני בשיח הספרותי בבריטניה”

פרופ’ רות ג’יניאו בנושא: “נתיחות אחר המוות במערב אפריקה הצרפתית”

פרופ’ מרק גמזה בנושא: “חיפוש דמויות מופת מן המערב בסין של תנועת הארבעה במאי”

מושב שלישי בין השעות 18:45-19:30 ובו ירצו 2 דוברים:

פרופ’ ישי לנדא בנושא “תמות נפשי עם פלישתים! על ביקורת המודרניות כקרתנית”

פרופ’ גיא ביינר בנושא: יצירת זיכרון מודרני באירופה 1789-1945″

קישור

Message publisher
הילה שפר hilash@openu.ac.il 09-7781395
Full address
קריית האוניברסיטה הפתוחה רעננה, דרך האוניברסיטה 1 רעננה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added