< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חצי יובל לקינת המהגר למואיז בן הראש: הקשרים תרבותיים, ספרותיים וחברתיים [תל אביב] 26.5.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9051313/

אנחנו שמחים להזמינכם/ן לסימפוזיון שיוקדש לספרו של מואיז בן הראש – “קינת המהגר” – שראה אור לפני 25 שנים. אוסף שירים זה ערער על כמה מהנחות היסוד בנוגע לחווייתו של מהגר מרוקאי בישראל: ראשית, המחבר כינה את עצמו מהגר ולא עולה, ושנית, הוא התייחס לזיכרונות ההגירה בצורה של קינה. ספר זה, ומכלול כתביו של מואיז בן הראש, העניקו ביטוי לחוויות של דור שלם, ולאורך השנים, אף תפסו מקום מרכזי בעיצוב השיח המזרחי בישראל. מטרת הסימפוזיון היא לדון ביצירות של בן הראש מנקודות מבט שונות ומגוונות – מחקר הספרות ועד מחקר התרבות.

הכנס יכלול שלושה מושבים: 1. הקינה כקריאה של/אל החיים (יו”ר: פרופ’ גלילי שחר, מרצים: פרופ’ טובה גמליאל, מר אלחי סולומון), 2. הגירה וקינתו של המהגר (יו”ר: ד”ר סיגל נגר-רון, מרצים: ד”ר אלמוג בהר, ד”ר אנג’י כבן ומר רותם לשם) ו-3. פואטיקה כאקטיביזם (יו”ר: ד”ר אמלוג בהר, מרצים: גברת שירה אוחיון, ד”ר עמוס נוי)

Message publisher
רותם לשם leshem.rotem@gmail.com
Full address
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 496
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added