< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חצי יובל לקינת המהגר למואיז בן הראש: הקשרים תרבותיים, ספרותיים וחברתיים [תל אביב] 26.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051313/

אנחנו שמחים להזמינכם/ן לסימפוזיון שיוקדש לספרו של מואיז בן הראש – "קינת המהגר" – שראה אור לפני 25 שנים. אוסף שירים זה ערער על כמה מהנחות היסוד בנוגע לחווייתו של מהגר מרוקאי בישראל: ראשית, המחבר כינה את עצמו מהגר ולא עולה, ושנית, הוא התייחס לזיכרונות ההגירה בצורה של קינה. ספר זה, ומכלול כתביו של מואיז בן הראש, העניקו ביטוי לחוויות של דור שלם, ולאורך השנים, אף תפסו מקום מרכזי בעיצוב השיח המזרחי בישראל. מטרת הסימפוזיון היא לדון ביצירות של בן הראש מנקודות מבט שונות ומגוונות – מחקר הספרות ועד מחקר התרבות.

הכנס יכלול שלושה מושבים: 1. הקינה כקריאה של/אל החיים (יו"ר: פרופ' גלילי שחר, מרצים: פרופ' טובה גמליאל, מר אלחי סולומון), 2. הגירה וקינתו של המהגר (יו"ר: ד"ר סיגל נגר-רון, מרצים: ד"ר אלמוג בהר, ד"ר אנג'י כבן ומר רותם לשם) ו-3. פואטיקה כאקטיביזם (יו"ר: ד"ר אמלוג בהר, מרצים: גברת שירה אוחיון, ד"ר עמוס נוי)

מפרסם ההודעה
רותם לשם leshem.rotem@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה