< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שתי הרצאות במסגרת סדרת רפואה-רוח: "סחרחורת" ו-" בינה מלאכותית וכתבי-יד הסטוריים" [תל אביב] 28.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051312/

מדע הרפואה ומדעי הרוח חולקים עניין משותף – האדם. ההבדל הבסיסי והמהותי הוא באופני החקירה, ואלו מובילים לעיתים למסקנות שונות, ולעיתים לדומות. בסדרת ההרצאות נבחן כיצד שני התחומים מתמודדים עם סוגיות ובעיות מורכבות, וכיצד ההבדל יכול לתרום לתוצאות מחקר עשירות יותר, יעילות יותר ומדוייקות יותר. במפגש של ה-28 במאי האמנים האוסטרים רות אנדרוולד ולאונהרד גרונד יציגו את מחקרם על הסחרחורת. פרופ' נחום דרשוביץ מהפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב יציג על חקר כתבי יד עתיקים באמצעות בינה מלאכותית.

יום ג' 28.5.19 בשעה 9:30-11:30

מפרסם ההודעה
ד"ר גלית ולנר galitwellner@post.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין הסנאט, אולם יגלום
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה