< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: "סינדרום הפילגש": קשריה החשאיים של ישראל עם מדינות ומיעוטים במזה"ת, 2018-1948 (אלי פודה) [ירושלים] 15.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051001/

סמינר מחלקתי

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

מזמין אתכם להרצאתו של

פרופ' אלי פודה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

"סינדרום הפילגש": קשריה החשאיים של ישראל עם מדינות ומיעוטים במזה"ת, 2018-1948

מגיב: פרופ' משה מעוז, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

ביום רביעי, ה-15 במאי 2019, בשעות 16:00-14:30

חדר הישיבות של הדיקנט 5411, הפקולטה למדעי הרוח

מפרסם ההודעה
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, חדר הישיבות של הדיקנט 5411, מדעי הרוח
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה