< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מפגש חשיפה עם האתר החדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מירית הוכמן כהן) [תל אביב] 14.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050902/

האתר החדש יאפשר למשתמשים לקבל מידע מקיף ועדכני על נתוני הלמ"ס בתחומי דמוגרפיה, כלכלה וחברה, לרבות בלוחות, תרשימים ומפות. כל זאת, לצד מידע נלווה כגון הגדרות והסברים, כמו גם אפשרויות מתקדמות לשימוש במחוללי לוחות בהתאם לבקשותיו של כל משתמש.

המפגש יועבר ע"י מירית הוכמן כהן, הממונה על יחידת המידע ותוכן האינטרנט בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מפגש החשיפה יערך בספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך

ביום שלישי, 14.5.2019, בשעה 14:00

https://soclib.tau.ac.il/events/Statistics_2019?instance=1557831600&gid=19

מפרסם ההודעה
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה