< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס ה -16 בלימודים קנדיים - גלובליזציה וחדשנות: ישראל וקנדה במבט משווה [ירושלים] 21-22.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050602/

Globalization and Innovation: Canada and Israel in Comparative Perspective

מרכז הלברט ללימודים קנדיים באוניברסיטה העברית בירושלים והאגודה הישראלית ללימודים קנדיים, מקיימים כנס במטרה לקיים דיונים על נושאים קנדיים וישראליים בהקשר של גלובליזציה וחדשנות. הכנס יתייחס במיוחד, אך לא באופן בלעדי, לרלוונטיות של החדשנות לתחומים חברתיים ומגזרים שונים (היי-טק, תעשייה ומסחר, חינוך, אקדמיה), צורות שונות של ארגונים (מוסדות ציבוריים וממשלתיים)-פוליטיקה ואסטרטגיה: ממדים גלובליים, לאומיים וארגוניים, ותחומי חדשנות הקשורים להגירה גלובלית והיבטים בין-תרבותיים של חדשנות.

האירוע מתחיל ב-21.5.19 בשעה 8:15

קישור לאירוע

קישור להרשמה לאירוע

מפרסם ההודעה
דיאנה מונייר | רכזת מרכז הלברט ללימודים קנדיים האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5881344 | F +972.25826267 mscanada@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, אולם הסינאט ובית מאירסדורף
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה