< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תלמוד האיגוד: חזקת הבתים. בבלי בבא בתרא פרק שלישי עם פירוש על דרך המחקר (משה בנוביץ) [ירושלים] 12.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050104/

תלמוד האיגוד: חזקת הבתים – בבלי בבא בתרא פרק שלישי עם פירוש על דרך המחקר.

תוכנית הערב:

18:00 התכנסות וכיבוד

18:30 פתיחת אירוע

יו”ר: ד”ר תמר קדרי

ברכות:

פרופ’ דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות

פרופ’ שמא פרידמן, יושב ראש האיגוד לפרשנות התלמוד

הרצאות:

ד”ר יאיר פורסטנברג, האוניברסיטה העברית | קניין וחזקה בספרות התנאית ובסביבתה המשפטית

ד”ר אהרן עמית, אוניברסיטת בר־אילן | מרכיבים בבליים מקוריים בפולמוס התלמודי נגד הנצרות

ד”ר נעה יובל חכם, מכון שכטר למדעי היהדות | זכר לחורבן: מ”חזקת הבתים” לאמנות ישראלית

 

דברי תגובה: פרופ’ משה בנוביץ, מכון שכטר למדעי היהדות

https://www.schechter.ac.il/event/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5/

מפרסם ההודעה
מוריה קרסגי אהרון מנהלת התקשורת ויחסי ציבור moriah@schechter.ac.il
כתובת מלאה
מכון שכטר למדעי היהדות, באודיטוריום (חדר 101), רחוב אברהם גרנות 4, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה