אירוע // כנס: צדק היסטורי בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני [תל אביב] 28-30.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050103/

Historical Justice in the Context of the Israeli-Palestinian Conflict, May 28-30, 2019

Organizers: Prof. Yitzhak Benbaji & Prof. Helen Frowe

Tuesday, May 28, 2019

9:30-10:00 Gathering and Coffee

10:00-10:30 Greetings:

Alon Klement, Director, The Cegla Center

Prof. Yitzhak Benbaji, TAU Law & Prof. Helen Frowe, Stockholm Center for the Ethics of War and Peace

10:30-11:20 The Right to One's Home in the Aftermath of Military Conflict: Weighing Conflicting Human Rights, Prof. Eyal Benvenisti & Dr. Tamar Megiddo, TAU Law

Chair: Dr. Itamar Mann, University of Haifa, Law

Commentator: Prof. Yael Ronen, The Academic Center for Law and Science, Law

11:20-11:40 Coffee Break

11:40-12:30 The Politics of Jewish History, Dr. Julie Cooper, Faculty of Social Sciences, TAU

Chair: Dr. Doreen Lustig, TAU Law

Commentator: Dr. Natali Davidson, TAU Law

12:30-13:30 Lunch Break

13:30-14:10 Crisis as Precedent: Population Exchange and the Making of Israel-Palestine, Dr. Itamar Mann, University of Haifa, Law

Chair: Prof. Ron Harris, TAU Law

Commentator: Prof. Daniel Statman, University of Haifa, Philosophy

14:10-15:00 The Idea of Israel as a Jewish State, Prof. Alan Patten, Princeton University, Department of Politics

Chair: Prof. Hanoch Dagan, TAU Law

Commentator: Prof. Helen Frowe, Stockholm Center for the Ethics of War and Peace

15:00-15:20 Scheduling and Timelines – TIL

Wednesday, May 29, 2019

09:30-10:00 Gathering and Coffee

10:00-10:50 Can the Court Decide on the Exception?, Mr. Hassan Jabareen, HU Law

Chair: Dr. Dana Gur, TAU Law

Commentator: Prof. David Heyd, HU, Philosophy

10:50-11:40 Distributing Justice, Prof. Victor Tadros, Warwick University, Law

Chair: Dr. Otzari, TAU Law

Commentator: Prof. Avihay Dorfman, TAU Law

11:40-12:00 Coffee Break

12:00-12:40 Territorial Justice in Israel/Palestine, Prof. Margaret Moore, Queen's University, Department of Political Studies

Chair: Dr. Eliav Lieblich, TAU Law

Commentator: Prof. Daniel Attas, HU, Philosophy

12:50-14:00 Lunch Break

14:00-14:50 Two Concepts of Zionism: an Essay on the Legitimacy of a Zionist Israel, Prof. Chaim Gans, TAU Law

Chair: Prof. Assaf Likhovski, TAU Law

Commentator: Dr. Eliav Lieblich, TAU Law

14:50-15:30 Zionism and Political Liberalism: The Right of Scattered Nations to Self-Determination, Prof. Yitzhak Benbaji, TAU Law

Chair: Prof. Helen Frowe, Stockholm Center for the Ethics of War and Peace

Commentator: Dr. Ilan Saban, University of Haifa, Law

Thursday, May 30, 2019

09:00-09:30 Gathering and Coffee

09:30-10:20 On First and Second Orders of Argument for Justice, Dr. Raef Zreik, TAU Law

Chair: Dr. Hila Shamir, TAU Law

Commentator: Dr. Assaf Sharon, TAU, Philosophy

10:20-11:00 Private History of State Building: The Rothchild's Settlement Enterprise,

Dr. Manal Totry-Jubran, Bar-Ilan University, Law

Chair: Prof. Leora Bilsky, TAU Law

Commentator: Dr. Doreen Lustig, TAU Law

11:00-11:10 Coffee Break

11:10-12:00 Justifying the Right of Return, Prof. David Miller, Oxford University, Department of Politics

Chair: Prof. Cheyney Ryan, Oxford University, Law

Commentator: Prof. Ruth Gavison, HU Law

12:00-13:15 Lunch Break

13:15-14:00 The Question of War Itself, Prof. Cheyney Ryan, Oxford University, Law

Chair: Prof. Daniel Statman, University of Haifa, Philosophy

Commentator: Dr. Ayman Agbaria, University of Haifa, Education

14:00-14:30 Final Comments, Prof. Yitzhak Benbaji, TAU Law & Prof. Helen Frowe, Stockholm Center for the Ethics of War and Peace

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Cegla/Events/Historical%20Justice_POS.pdf

מפרסם ההודעה
עידית פיס פריד cegla@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, בנין טרובוביץ, חדר 307
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה