< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: התנ"ך בעיני חז"ל וחכמי ימי הביניים. אירוע לכבוד הופעת ספר היובל לפרופ' חננאל מאק - דברי חכמים וחידותם (ישראל יובל ואביגדור שנאן) [ירושלים] 15.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050101/

התוכנית:

19:00 התכנסות וכיבוד קל

ברכות: ד"ר תמר קדרי, דיקנית מכון שכטר למדעי היהדות

הרצאות קצרות:

פרופ' חיים באר: תצוגת האופנה הראשונה – על בגדים בספר בראשית

ד"ר ברכי אליצור: 'בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן' – על מסורת הסימנים וגלגוליה פרופ' אביגדור שנאן: עריכת ספר לכבוד חננאל מאק – אל יהא הדבר קל בעיניכם

ברכת המשפחה

דברי סיום: בעל היובל, פרופ' חננאל מאק.

נא הודיעו מראש על בואכם: yovel.hananel@gmail.com או בהודעת טקסט לטלפון 050-7368556

מפרסם ההודעה
ד"ר תמר שלמון-מאק, מכללת דוד ילין ומכון שכטר tamisalmon@gmail.com
כתובת מלאה
מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים. רחוב אברהם גרנות 4, ירושלים. באודיטוריום בבניין החדש
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה