< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מה חדש בלימודים עוסמאניים? מחקרים וכלים עכשוויים. כנס לכבודה של פרופ' איימי סינגר. [תל אביב] 15.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9043001/

15:30 התכנסות

16:15 ברכות — פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב; פרופ' מאיר ליטבק, ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה;

16:30 "מחקרים חדשים על המזרח התיכון העוסמאני" – פרופ' ישראל גרשוני, יו"ר. דוברים: ד"ר עידו בן-עמי (אוניברסיטת תל אביב; "על מבנים, התבוננות ורגשות: מסגד הסלימייה באדירנה בעידן הקדם-מודרני", ד"ר עידו וכטל (אוניברסיטת תל אביב; "איכרים בהרי ירושלים: מבט על חברה וכלכלה מקומית בכפר קאלוניא"), גב' אביב דרעי (אוניברסיטת ניו יורק; "אימפריה, איכרים והמאבק בריבית "נשך" בדמשק העוסמאנית")

17:45 הפסקת קפה

18:15 "לימודים עוסמאניים ותורכולוגיים בישראל: להיכן הגענו ולאן מועדות פנינו?" פרופ' מירי שפר-מוסנזון, יו"ר. דוברים בשולחן העגול (לפי סדר האלף בית): ד"ר איריס אגמון (אוניברסיטת בן גוריון שבנגב), פרופ' אייל ג'יניאו (האוניברסיטה העברית); ד"ר אבנר וישניצר (אוניברסיטת תל אביב); פרופ' אבי רובין (אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב)

מפרסם ההודעה
פרופ' מירי שפר-מוסנזון ראשת בית הספר להיסטוריה ע"ש יעבץ אוניברסיטת תל אביב shefer@tauex.tau.ac.il https://humanities.tau.ac.il/history-school
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה