< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: האם זכרון יכול לעבור בתורשה? [ירושלים] 15.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9042128/

האם זכרון יכול לעבור בתורשה?
בהשתתפות: עודד רכבי
יו"ר: אורן הרמן

מדברים על מדע במאה העשרים ואחת
סדרת מפגשים שנייה בהנחיית פרופ' אורן הרמן, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר-אילן, ומכון ון ליר בירושלים
הסדרה מורכבת ממפגשים עם מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע או בטכנולוגיה ובמחשבה על מקומם בתרבות. בסדרת המפגשים השנייה נדון בכמה נושאים חדשים: שפה וזהות, גבולות המדע והאמנות, משק האנרגיה של ישראל, הדפסת תלת-ממד וסיבים חכמים, זכרון ותורשה.

קישור

האירוע מתקיים במקום:
Neanderthals to Homo sapiens: Remaking Humanness in a Dish
שהיה אמור להתקיים באותו הזמן.

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה