< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מפגש בסדרת ההרצאות הבינתחומית רפואה - מדעי הרוח (אורן אסמן, חגית מסר-ירון) [תל אביב] 7.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9042116/

מדע הרפואה ומדעי הרוח חולקים עניין משותף – האדם. ההבדל הבסיסי והמהותי הוא באופני החקירה, ואלו מובילים לעיתים למסקנות שונות, ולעיתים לדומות. בסדרת ההרצאות נבחן כיצד שני התחומים מתמודדים עם סוגיות ובעיות מורכבות, וכיצד ההבדל יכול לתרום לתוצאות מחקר עשירות יותר, יעילות יותר ומדוייקות יותר.
9:30-10:00 התכנסות
10:00-10:30 ד"ר אורן אסמן "אתיקה רפואית בעידן הדיגיטלי"
10:30-11:00 פרופ' חגית מסר-ירון "על תפקידם של מהנדסים בעיצוב אתי של מערכות אינטלגנטיות אוטונומיות".
11:00-11:30 דיון, שאלות ותשובות

מפרסם ההודעה
ד"ר גלית ולנר galitwellner@post.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין הסנאט, אולם יגלום
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה