קול קורא // לספר: ילדוּת יהודית וערבית בישראל / تطوير الحياة المشتركة (אנגלית/עברית/ערבית). דדליין לתקצירים=15.5.19 [נוסח עברי]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9041705-1/

מודיעים על כוונתם להוציא לאור ספר מאמרים בנושא "ילדוּת יהודית וערבית בישראל"

ומזמינים חוקרים וחוקרות להציע הצעות למאמרים מתאימים

עורכות: עינת ברעם אשל, וורוד ג'יוסי, אימאן יונס, אילנה פאול-בנימין

 על הספר: ההנחה לפיה "ילדוּת" היא תופעה תלוית-תרבות השתרשה זה מכבר במחקר התחום ובשיח החינוכי המושפע ממנו. האסופה המתגבשת בזאת מבקשת לבחון מוסכמה זו הלכה למעשה, ולהאיר את מערכת הקשרים וההשפעות המסועפת המתקיימת בין תופעות אידיאולוגיות, לאומיות וחברתיות, כלכליות ותרבותיות לבין מאפייני הילדוּת בחברה היהודית והערבית במדינת ישראל.

הכוונה לשני סוגים של מאפיינים: (1) חוויותיו של הסובייקט הילדי בקרב משפחתו וקהילתו ובמערכת החינוך הפורמלית והבלתי-פורמלית, תרבות הפנאי שלו ומכלול מגעיו החברתיים והמתוקשבים עם קבוצת השווים. (2) דימויֵי הילדוּת ותפיסותיה בקרב ארגונים מוסדיים ובלתי-מוסדיים בשתי האוכלוסיות, בספרות ובקולנוע, באמנות ובתקשורת.

מטרת האסופה היא לעורר חשיבה מעמיקה על אודות מעמדם של ילדים וילדות בשתי התרבויות, על זכויותיהם ועל המשאבים הציבוריים המוקדשים לטיפוחם מתוך תפיסתם כנכס לאומי וכמעצבי עתידה של המדינה, או, לחילופין, כבעלי זכויות ומעמד אוניברסליים.

ככלל, יועדפו מאמרים שעניינם המגעים (או היעדרם) בין ילדי שתי האוכלוסיות, השוואה ביניהם או בין תפיסותיהם ההדדיות, וייצוגיהם בספרות, באמנות ובמדיה, בעבר ו/או בהווה.

הספר יראה אור בשפה האנגלית בהוצאת ספרים מובילה.

על מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה: מרכז ימימה נוסד בשנת 1985 והוא משמש מאז צומת-מפגש לכל העוסקים והמתעניינים בספרות ילדים ונוער. במרכז ספריה עשירה הכוללת ספרים ומקראות, כתבי-יד, עבודות מחקר, מכתבים, מסמכים וכתבי-עת והוא פועל לטיפוח ההיכרות עמם ולעידוד מחקר התחום והוראתו.

על המרכז לקידום חיים משותפים: המרכז עוסק בחינוך לחברה משותפת בישראל וביצירת מרחבים משותפים לקבוצות החברתיות השונות במכללה האקדמית בית ברל. המרכז פועל בקרב סטודנטים ובקרב הסגל האקדמי והמִנהלי במכללה באמצעות פיתוח קורסים ייחודיים והעשרת קורסים קיימים, סדנאות למידה והכשרה לסגל ועידוד מחקר בנושא.

 הנחיות למחברים/ות: חוקרים/ות המבקשים/ות להציע מאמר לספר מתבקשים להגיש עד ליום 15.5.2019 תקציר בן 500 מילים לכל היותר. את התקציר ניתן לשלוח באנגלית, בערבית או בעברית לכתובת המייל הבאה: yemima@beitberl.ac.il. אין להגיש מאמרים שפורסמו או הוצעו לפרסום בבימות אחרות. תשובה חיובית או שלילית תתקבל עד לתאריך 15.6.2019 ואז יימסרו הנחיות לעיצוב המאמר.

המאמר השלם, באורך 6000 מילים לכל היותר, יוגש בשפה האנגלית. תאריך היעד להגשתו הוא: 15.12.2019.

המאמרים יעברו שיפוט אקדמי, כמקובל בספר מדעי.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423