< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // טקס הענקת פרס הצטיינות ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש בנושא חקר השואה והתקומה [שדה בוקר] 1.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9041412/

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מתכבדים להזמינך

לטקס הענקת פרס הצטיינות

ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש

בנושא: "חקר השואה והתקומה"

 

הטקס ייערך בנוכחות בני משפחת גולדהירש

 

במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה-בוקר,

ביום ד', כ"ו בניסן תשע"ט, 1 במאי 2019,

בשעות 19:00-17:00

 

על סדר היום:

 

17:15-17:00 התכנסות

17:50-17:15 ברכות

ד"ר פולה קבלו, מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

נציג משפחת גולדהירש, דבר המשפחה

פרופ' גדעון כ"ץ, נימוקי ועדת הפרס

 

הענקת הפרס לגב' ליטל הניג

 

קטע מוזיקלי

 

18:20-17:50 גב' ליטל הניג, זוכת הפרס לשנת תשע"ט

הצופה, העד וה"אחר": ייצוג יחידת הזונדרקומנדו בקולנוע מ"שואה" (1985) ועד "הבן של שאול" (2015)

 

19:00-18:20 פרופ' עופר שיף, ראש מעבדת 'העולם היהודי – מבטים מישראל', המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מהי 'גבורה'? תפיסות מתחרות של 'גבורה' ביישוב היהודי הארץ-ישראלי בטרם שואה

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה