< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב ציון מאה שנה להולדתו של הסופר פרימו לוי [ירושלים] 6.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9041314/

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מתכבדת להזמינכם לערב עיון
לציון מאה שנה להולדתו של הסופר פרימו לוי
ומאה וחמישים שנה לפרסום הטבלה המחזורית של מנדלייב

ביום שני, א' באייר תשע"ט
6 במאי 2019, בשעה 14:30
ההתכנסות בשעה 14:00
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

הרשמה דרך אתר האקדמיה או בקישור https://primolevi2019.forms-wizard.co.il/

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה
מספר המקומות באולם מוגבל, הכניסה על בסיס מקום פנוי
האירוע מצולם

14:30–16:30 מושב ראשון
יושב ראש: פרופ' אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה ברכות
פרופ' ששון צחייק, האוניברסיטה העברית בירושלים הטבלה המחזורית – איקון אוניברסלי: לידתה לפני 150 שנה והפופולריות שלה בספרות, באומנות ובמוזיקה
ד"ר רינה דודאי, מכללת סמינר הקיבוצים ומכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו הרגש במוסרות התבונה: על "חידת הקנטאור" בעולמו של פרימו לוי
פרופ' אורי ש. כהן, אוניברסיטת תל אביב "כל עוצמת הזדון": פרימו לוי על חברות ועל הישרדות

17:00–19:00 מושב שני
יושב ראש: פרופ' ישראל ברטל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' מנואלה קונסוני, האוניברסיטה העברית בירושלים פרימו לוי וספר איוב
פרופ' איריס מילנר, אוניברסיטת תל אביב וודוויל נודד: תיאטרון העדות וחניכה לאומנות ב"ההפוגה"
ד"ר אריאל רטהאוז, האוניברסיטה העברית בירושלים "החצי הרציונלי" והחצי האחר: פרימו לוי וחידת השירה
ד"ר יוחאי עתריה, המכללה האקדמית תל-חי ק. צטניק ופרימו לוי – האומנם הפכים מוחלטים?

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
בית האקדמיה למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה