אירוע // כנס: יוספוס: בין מקרא למשנה [נווה אילן] 7-11.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9040611/

Josephus between the Bible and the Mishnah

עבודתו של יוספוס נמצאת בצומת שבין ימי בית שני לספרות חז"ל. מבחינה זו הוא חוליה חשובה ביותר לא רק להכרת ההיסטוריה של ימי הבית השני אלא גם להכרת שלבים בהשתלשלות מסורות פרשניות והלכתיות שעיצבו את אורח החיים של היהודים. ההרצאות בכנס תעסוקנה בתפיסת המקרא של יוספוס, במסורות הפרשניות שלו ביחס לאירועים שונים כגון יציאת מצרים וסיפור מגילת אסתר, ובמסורות הכרונולוגיות שלו ביחס למקרא. כמו כן יידונו מסורות הלכתיות בתחומים שונים כגון טומאה וטהרה ועוד. מטרת הכנס לבחון הן את עולמם של אנשי בית שני דרך דברי יוספוס והן להכיר טוב יותר את דרכי השתלשלותן של מסורות שנמצאות אצל יוספוס ומתגלגלות הלאה לספרות חכמים.

תכנית

מפרסם ההודעה
מאיר בן שחר meir.bsr@gmail.com
כתובת מלאה
נווה אילן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה