< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: גלגולו של מודל המדינה האזרחית במצרים (לימור לביא) [אריאל] 14.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9040609/

המחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה בשיתוף עם המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה באוניברסיטת אריאל מתכבדים להזמינכם למפגש החמישי של הסמינר המחלקתי בנושא:

גלגולו של מודל המדינה האזרחית במצרים

המרצה: ד"ר לימור לביא, אוניברסיטת בר-אילן

המפגש החמישי של הסמינר המחלקתי יתקיים ביום ראשון ה-14 באפריל 2019, בין השעות 15:00-17:00 בחדר 53.2.9, אוניברסיטת אריאל שבשומרון (גוש תחתון)

לפרטים: ד"ר בשמת יפת bosmatyefet611@gmail.com

מפרסם ההודעה
בשמת יפת bosmatyefet611@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל בשומרון,אריאל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה