< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הודעה שנייה //יום עיון: יהודים נוסעים בגרמניה [רמת גן] 29.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9040506/

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש קושיצקי
הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה

יהודים נוסעים בגרמניה

יום רביעי ה-29 במאי 2019, כ"ד באייר תשע"ט
בבניין יהדות 410, קומה 3, חדר 311

https://drive.google.com/file/d/1XyG0EQgL_GeqWEZGcGzdVZ_irtKs-x1M/view

11:30-11:00 התכנסות ודברי פתיחה
פרופ' קימי קפלן (ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן)
פרופ' שמואל פיינר (אוניברסיטת בר-אילן, ראש הקתדרה)

13:30-11:30 מושב ראשון
יו"ר: ד"ר דותן ארד (אוניברסיטת בר-אילן)
ד"ר אפי שהם-שטיינר (אוניברסיטת בן-גוריון): יהודים טסים בשמי רגנסבורג בשלהי המאה ה-15
ד"ר לוציה רספה (אוניברסיטת גתה, פרנקפורט): מנהג ומקום בעידן של הגירה: יהודים מאשכנז בצפון איטליה במאות ה-15 וה-16
ד"ר דברה קפלן (אוניברסיטת בר-אילן): יהודים חוצים גבולות: תעודות מעבר בגרמניה בעת החדשה המוקדמת

הפסקת צהריים

16:30-14:30 מושב שני
יו"ר: ד"ר נטלי ניימרק-גולדברג (אוניברסיטת בר-אילן)
פרופ' שמואל פיינר (אוניברסיטת בר-אילן, ראש הקתדרה): רדיפת הכבוד: מסעות אזולאי, גלדרן ואיזאק בגרמניה במחצית השנייה של המאה ה-18
ד"ר לילך נתנאל (אוניברסיטת בר-אילן): נוסח מערב: דויד פרישמן ותרבות הספר העברית-אירופאית
מר אסף גמזו (בית התפוצות-מוזיאון העם היהודי): מסע בבועות וריבועים: יהודים מציירים את מסעותיהם לגרמניה במאה ה-21

מפרסם ההודעה
ד"ר נעמה יגר מרכזת הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה naama.jager@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, בניין יהדות 410, קומה 3, חדר 311
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה