< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: סדנת תלמידים מתקדמים בלימודי יפן [תל אביב] 4.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9033003/

האגודה הישראלית ללימודי יפן
מזמינה אתכם.ן לאירוע:
סדנת תלמידים מתקדמים 2019: כיצד בוחרים נושא מחקר?
יום ה', 4 באפריל 2019, 16:00-19:30
בניין גילמן, חדר 304,
אוניברסיטת תל אביב

כיצד עלינו לבחור נושא חדש למחקר?
שאלה זו עשויה להישמע כבסיסית למדי, אך בפועל מציבה לעיתים קרובות קשיים ממשיים אף בפני חוקרים וחוקרות וותיקים. איך עלינו לבחור את הנושא הטוב ביותר עבורנו בנקודת הזמן הנוכחית? כיצד והאם המחקר החדש יוכל להתכתב עם מחקרינו בעבר ובעתיד? מהי חשיבותו של נושא המחקר וכיצד בידנו להעריך זאת? בסדנה זו נתעמק בשאלות אלו ואחרות, וננסה לספק להן מענה והכוונה, ולו חלקיים.

מושב ראשון: תלמידים מתקדמים וחוקרים צעירים (16:00-17:30)
מנחה: פרופ' אהוד הררי, האוניברסיטה העברית
במושב זה יציגו המשתתפים בקצרה את מחקרם הנוכחי\העתידי, ואת השיקולים השונים שהובילו אותם לבחור דווקא בנושא זה. בתום המושב נקיים דיון קבוצתי.
תמר שיין-פז, אוניברסיטת תל אביב
יפתח גוברין, האוניברסיטה העברית
יפתח הר-גיל, אוניברסיטת היידלברג

הפסקה קצרה (17:30-17:45)

מושב שני: חוקרים וותיקים (17:45-19:15)
מנחה: ד"ר גיא אלמוג, אוניברסיטת חיפה
במושב זה ישתפו חוקרים וותיקים מניסיונם הרב בנושא וכן יענו על שאלות מן הקהל.
ד"ר ליאורה צרפתי, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר רז גרינברג, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יעקב רז, אוניברסיטת תל אביב
דברי סיכום: פרופ' ניסים אוטמזגין, האוניברסיטה העברית

עם סיום המושב, נקיים את האספה השנתית של איל"י
סיכום השנה שעברה
ד"ר סיגל בן-רפאל גלנטי, יו"ר איל"י
ד"ר אלון לבקוביץ', יו"ר הועדה האקדמית, איל"י
פרופ' ניסים אוטמזגין, גזבר איל"י

לפרטים נוספים: מזכירות איל"י – iajsoffice@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1ABNNBC3n8yowBFFspz22zcFvPnJJImYD

מפרסם ההודעה
ליהיא לסלו, האגודה הישראלית ללימודי יפן lihi.laszlo@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 304
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה