< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: טרנסג'נדריות וטרנסג'נדרים במרחב האקדמי [תל אביב] 2.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9032627/

מתכבדים להזמינכם למפגש שיתקיים ביום ג', 2 באפריל, בשעה 17:00 במבואת הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי

בנושא: טרנסג'נדריות וטרנסג'נדרים במרחב האקדמי

בתוכנית:

"האוניברסיטה והטרדות מיניות"
פרופ' תמר ברוש, נציבה מרכזת לענייני הטרדה מינית באוניברסיטת ת"א

"על הרצף" הקרנת הפרק הראשון מתוך הסדרה
סלבה גרינברג, דוקטורנט ומרצה לקולנוע

"על הרצף – תנועה מגדרית חדשה בישראל", סדרה דוקומנטרית אשר מציגה את עולמן הרגשי והחברתי של 10 דמויות שונות מהקהילה הטרנסג’נדרית בישראל.
אפק טסטה לאונר וזוהר מלינק עזרא, יוצרי הסדרה יספרו על הסדרה והפקתה.

"טרנסג'נדרימות מישירות מבט: האוניברסיטה מנקודת מבטה של טיילת מגדרית"
פרופ' איריס רחמימוב – להיות טרנסג'נדר/ית באקדמיה ובמדינת ישראל. הדברים הטובים והפחות טובים שקורים כשמטיילים במערכת המגדרית

ג'וני אילתי – אמן טרנס
יציג את עבודות האמנות שלו המוצגות בתערוכה "התגלמות". העבודות המוצגות בתערוכה מציגות ארבע שנות יצירה שבמהלכן עבר האמן תהליך של שינוי מגדרי.

https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-lecture-transgender?instance=1554213600

מפרסם ההודעה
רחל שיאון ראש מדור דליית מידע ואינטרנט הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי אוניברסיטת תל אביב rachelsi@tauex.tau.ac.il, 03-6408423/8750
כתובת מלאה
ספרייה מרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל-אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה