< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מעֵבר למדינת-הלאום: הדמיון המדיני הציוני מפינסקר ועד בן-גוריון (דימיטרי שומסקי) [ירושלים] 4.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9032606/

מעֵבר למדינת-הלאום: הדמיון המדיני הציוני מפינסקר ועד בן-גוריון
ערב דיון (בעברית) לכבוד ספרו של דימיטרי שומסקי
יו"ר: פרופ' מנואלה קונסוני
משתתפים: ד"ר אביגיל יעקבסון, פרופ' ישראל ברטל, ד"ר עאדל מנאע, ד"ר סבטלנה נטקוביץ', מגיב: ד"ר דימיטרי שומסקי
בהיסטוריוגרפיה הקיימת על התנועה הציונית מקובל לחשוב כי המטרה הסופית של הציונות כתנועה לאומית פוליטית הייתה הקמתה של מדינת לאום. בספרו החדש על תולדות הדמיון המדיני הציוני מראשית רעיון הציונות המודרנית ועד להקמתה של מדינת ישראל, דימיטרי שומסקי קורא תיגר על תפיסה דטרמיניסטית זו. תוך עיון בכתבים לא מוכרים מאת אבות הציונות ובחינה מחדש של המקורות הידועים שפורשו באורח מגמתי וא-היסטורי בספרות הקלאסית על הציונות, שומסקי מראה כיצד ומדוע מנהיגי המיינסטרים הציוני שיוו לנגד עיניהם את מימוש ההגדרה העצמית היהודית בארץ ישראל במסגרתה של הוויה אזרחית רב-לאומית – תחילה כמחוז אוטונומי באימפריה הרב-לאומית העות'מאנית, ולאחר מכן – בתקופת המנדט הבריטי – כדמוקרטיה הסדרית רב-לאומית. הסוגיות המרכזיות העומדות במוקד הדיון בספר הן, בין השאר, שאלת ההמשכיות והתמורה בתפיסות המדיניות הציוניות בין עידן האימפריות הרב-לאומיות לתקופת בין המלחמות; ההקשר ההשוואתי הרחב של שאיפות הציונות על רקע הדרישות הפוליטיות של התנועות הלאומיות הלא-יהודיות במרחבים מולטי-אתניים אימפריאליים ובתר-אימפריאליים; וזיקתן של התכניות הרב-לאומיות הפדרטיביות לגבי ארץ ישראל למאבקי היהודים במזרח ובמרכז אירופה על זכויות המיעוט הלאומיות שלהם.

http://bit.ly/2HEQu2S

 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה