< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: היסטוריה צעירה: הכנס הרביעי לתלמידי ותלמידות מחקר בהיסטוריה [באר שבע] 2.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9032023/

ב-2.4.2019 יתקיים באוניברסיטת בן גוריון הכנס הרביעי של היסטוריה צעירה, כנס לתלמידי ותלמידות מחקר העוסקות.ים בחקר ההיסטוריה. הכנס יעסוק השנה בנושא אקטואלי: בחירות. לא רק בחירות פוליטיות יהיו בו, אלא גם בחירות בחומר, בנרטיב, בדימויים, ברגשות ומתודולוגיות. מוזמנים.ות להגיע!

תכנית הכנס:

היסטוריה צעירה: בחי

2.4.2019 | אוניברסיטת בן גוריון | אולם כנסים אורן (בניין 26)

09:15 התכנסות ודברי פתיחה

11:00-09:30 מושב 1: גוף וקורפוס
יו”ר פרופ’ יוליה אוסטינובה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הילה כהנר, אוניברסיטת תל אביב: ׳כפי שיאה למקם אבות ליד בנים, כך גם יאה למקם את המלומדים בקרב הספרים׳: הצגת דיוקנאות בספרייתו של הארכידוכס פרדיננד השני כאובייקטים של זיכרון
נגה ארז יודפת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: לבחור בחומר הנכון: זהב ואלמוות בטקסי החניכה הבאכחיים-אורפיים ובתרבות יוון העתיקה
אורי בן שלום, אוניברסיטת תל אביב: ללא מגע יד אדם? תיאוריות זיהום וסמכות רפואית בזמן המגפה של קרלו הקדוש
שרון גיל, אוניברסיטת תל אביב: חיילים ללא פנים

11:15-11:00 הפסקה

12:45-11:15 מושב שני: כינון ועיצוב זהות
יו”ר ד”ר אורי שחר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מיטל כהן, אוניברסיטת תל אביב: “לימדתי אותן סודות רבים”: אוריינות, מעמד חברתי, מגדר ופולקלור במשפט הכישוף של בלצה אורסיני
הדס מיטב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: דרשות המקרא כמצע לבחירות ערכיות בעולם משתנה
איילת מרון, אוניברסיטת תל אביב: מגדר, אימפריה ואוריינטליזם במלחמת העולם השנייה: חיילות אמריקניות בצפון-אפריקה
מאיה מרדכי, אוניברסיטת תל אביב: גלויות ותיירות כשלוחות של יפן האימפריאלית

14:00-12:45 הפסקת צהריים

15:30-14:00 מושב 3: כוח
יו”ר פרופ’ גיא ביינר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נעם ריטבו, אוניברסיטת תל אביב: הקולות האבודים על האבנטין: משמעותה של אסיפת הבחירות של סיאנוס על האבנטין בשנת 30 לספירה
אוריה בר-מאיר, אוניברסיטת תל אביב: הבחירה שלא לבחור: המקרה של בחירות הביניים למועצת לונדון רבתי 1984
גבריאל אבן-צור, האוניברסיטה העברית בירושלים: בחירות פרשניות ופלורליזם משפטי:
דוגמאות מפסיקת חכמי אלג’יריה
זהר ספיר-דביר, אוניברסיטת תל אביב: פדגוגיה מלחמתית: גיוס מערכת החינוך וילדי צרפת
למלחמה הגדולה

15:45-15:30 הפסקה

17:15-15:45 מושב 4: בחירות נרטיביות
יו”ר פרופ’ רות ג’יניאו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ולרי קורדובל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: נשארו בחוץ? הדיביזיה האירית העשירית והקמפיין על ארץ ישראל-פלשתינה במלחמה הגדולה
שחר אורלינסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים: סינדרלה מרובינגית: לידתו של מיתוס
אניטה שטרובל, האוניברסיטה העברית בירושלים: ׳זעם קיסרי׳ כבחירה: ההיסטוריה של הרגשות בחקר שלהי העת העתיקה
דור ידלין, אוניברסיטת תל אביב: נכריע שלא להכריע: ניטראליות וקבלת החלטות אצל תוקידידס

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, אולם כנסים אורן (בניין 26)
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added