אירוע // הודעה שנייה // הרצאה: ההרצאה השנתית של הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה: מפנה ליטורגי באשכנז? (אליזבת הולנדר) [רמת גן] 3.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031611/

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש קושיצקי
הסמינר המחלקתי ע"ש יהושע קניאל
הקתדרה ע"ש בראון
לתולדות היהודים בגרמניה

מתכבדים להזמינך

להרצאה השנתית של הקתדרה

Prof. Elisabeth Hollender, Goethe University, Frankfurt

תרצה על הנושא:

A Liturgical Turn in Ashkenaz? Methodological Considerations

מנחה:

פרופ' שמואל פיינר' ראש הקתדרה

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, 3 באפריל 2019, כ"ז באדר ב' תשע"ט, בשעה 12:00, בבניין יהדות 410, קומה 3, חדר 311, אוניברסיטת בר-אילן

התכנסות וכיבוד קל מהשעה 11:45

 

https://drive.google.com/file/d/1rtliCtvxuJatYK8SqaNnJuZEwi-QNSyL/view

מפרסם ההודעה
נעמה יגר naamajag@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, בניין יהדות 410, קומה 3, חדר 311
מפה
שמירה ושיתוף