< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: יריד רעיונות (ב"ז קדר) [ירושלים] 2.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031601/

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להזמינכם למפגש
לכבוד
פרופסור ב"ז קדר
בהגיעו לגבורות

ביום שלישי, כ"ו באדר ב' תשע"ט, 2 באפריל 2019, בשעה 15:00
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

באירוע גבורות זה, במקום ערב הרצאות, יקיים פרופ' קדר "יריד רעיונות", בו יציג כ-40 נושאים למחקר בתחומים השונים של עבודתו ויציע לנוכחים לבצע מחקרים אלה איתו או בכוחות עצמם בעזרת חומרים שיקבלו ממנו, לפי העדפתם.

15:30 התכנסות
16:00 ברכות: פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה
17:15-16:15 יריד רעיונות חלק א'
הפסקה
18:30-17:30 יריד רעיונות חלק ב'
בסיום הערב תהיה קבלת פנים חגיגית
הרשמה דיגיטלית לאירוע באמצעות הקישור לאתר האקדמיה

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה
מספר המקומות באולם מוגבל, הכניסה על בסיס מקום פנוי

http://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=20691

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה