< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון היצירה התורנית בגליציה - בסימן הוקרה למאיר וונדר על מפעליו ובמלאת לו פ"ה שנה [ירושלים] 14.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9031205/

לודמר: הפרויקט הבין-לאומי לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה
הספרייה הלאומית
עמותת יהדות גליציה ובוקובינה
מכללת הרצוג
הקתדרה ע”ש יקותיאל וחנה קליין לתולדות הרבנות בדורות האחרונים, אוניברסיטת בר-אילן

המאיר לארץ גליציה: יום עיון על היצירה התורנית בגליציה, בסימן הוקרה לרב מאיר וונדר על מפעליו ובמלאת לו פ”ה שנה
הספרייה הלאומית, ז’ באדר ב’ תשע”ט, 14.3.2019, 15:00—21:00

15:00 – 15:20 – קבלת פנים
15:20 – 15:45 – דברי ברכה: פרופ’ אלחנן ריינר, המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית
פרופ’ ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית למדעים
פרופ’ ירון הראל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
הרב פרופ’ יהודה ברנדס, נשיא מכללת הרצוג
15:45 – 17:15 – מושב א’ – תלמידי חכמים וכתביהם
יו”ר – ד”ר אוריאל גלמן, אוניברסיטת בר-אילן
הרב ד”ר נעם סמט, ראש ישיבת שיח יצחק; מכללת הרצוג – “לחדש אורו כבראשונה”: גלגוליהם של ספרים וספריות בהקדמת הספר ‘קצות החושן’ לרב אריה לייב הלר
הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי, ראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה, מכללת הרצוג – “ונתן בליבי עוד בימי נעורי”: על התהוות הספר ‘מנחת חינוך’ לרב יוסף באב”ד
הרבנית אסתר פרבשטין, מכללה ירושלים – יוסף גוזיק, תלמיד חכם גליצאי ויומנו מהמסתור בשואה
17:15—17:30 – הפסקה
17:30—19:00 – מושב ב’ – סוגיות ביצירה ובעשייה התורנית
יו”ר – פרופ’ חוה טורניאנסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית למדעים
מר משה דוד צ’צ’יק, האוניברסיטה העברית – בין שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו: פולמוס רבני בקרקוב של המאה ה-16
ד”ר רועי גולדשמידט, אוניברסיטת חיפה – הקבלה בגליציה: שבירת המוסכמות
ד”ר איריס בראון, מכללת אונו ומכון שכטר – בין שמרנות למהפכנות: בית יעקב בקרקוב – ערש החינוך החרדי לבנות
19:00—19:30 – הפסקה
19:30—21:00 – מושב ג – הערכת פועלו של הרב מאיר וונדר
יו”ר – ד”ר נתן שיפריס, אוניברסיטת חיפה
ד”ר חיים גרטנר, יד ושם – מפעלו בחקר הביוגרפיה הרבנית
פרופ’ זאב גריס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – תרומתו למחקר תולדות הספר היהודי במזרח אירופה
מר מיכאל לוקין, אוניברסיטת בר-אילן – אתנחתא מוזיקלית: ניגונים מגליציה
מר רפאל וייזר, הספרייה הלאומית – עשייתו בספרייה הלאומית – מאז ועד עתה
הרב יצחק יודלוב, הספרייה הלאומית – האיש שמאחורי איש הספר
הרב מאיר וונדר – דברי תגובה

הרשמה חינמית בקישור: https://events.herzog.ac.il/4500?ref=r0

https://events.herzog.ac.il/4500?ref=r0

Message publisher
נתן שיפריס nathan.shifriss@mail.huji.ac.il
Full address
הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added