< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: "ישראל גווע לעיני, ואני פוכרת ידיים ואיני יכולה לעזור לו" השקת שני ספרים חדשים על תנועת השומר הצעיר [תל אביב] 26.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030904/

"ישראל גווע לעיני, ואני פוכרת ידיים ואיני יכולה לעזור לו". טוסיה אלטמן

יום עיון לרגל השקת שני ספרים חדשים על תנועת השומר הצעיר

לזכרם של פרופ' ישראל גוטמן, פרופ' מתתיהו מינץ וד"ר רות בראודה

יום ג', יט' באדר תשע"ט 26 במרץ 2019, אוניברסיטת ת"א, ספריית וינר

——————————————————————————————-

15:00 | התכנסות

——————————————————————————————-

15:45 | ברכות:

מאיה ואן אק ארגוב, מנכ"ל מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' | אלה פלורסהיים, עורכת ראשית, הוצאת יד ושם

——————————————————————————————-

17:30-16:00 | מושב ראשון: נוער יהודי בתקופת השואה

יו"ר: רוני שטאובר, אוניברסיטת ת"א

חוי דרייפוס, אוניברסיטת ת"א: צעירי חסידות גור בשואה כתנועת נוער לא מוכרת?

מירי יהלום, מכון ז'בוטינסקי ואוניברסיטת ת"א: בית"ר ו"תנועות השמאל" בגטו וילנה: דימוי ומציאות

סרט עדות – שמחה רותם (קאז'יק) ז"ל

——————————————————————————————-

17:30 | הפסקה

——————————————————————————————-

19:30-18:00 | מושב שני: השומר הצעיר בפולין

יו"ר: שלמה שאלתיאל, יד יערי

דברים לזכרה: משפחתה של רות בראודה

אביהו רונן, אוניברסיטת חיפה: אוונגרד אחרון ופרידה: על השומר הצעיר במלחמת העולם ולאחריה

אלי צור, יד יערי וסמינר הקיבוצים: הנוער הציוני בפולין לאחר המלחמה

רוני שטאובר, אוניברסיטת ת"א: דברי תגובה

————————————————————————————————-

הכניסה חופשית, הציבור מוזמן

לפרטים נוספים: Niritz14@gmail.com

PDF

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
ספריית וינר, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה