< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בין חזון למציאות - 40 שנה להסכם השלום בין ישראל למצרים [עכו] 14.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9030903/

המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

החטיבה ללימודי המזרח התיכון מתכבדת להזמינכם לכנס בנושא

בין חזון למציאות: 40 שנה להסכם השלום בין ישראל למצרים

הכנס יתקיים ביום חמישי, ז’ באדר ב’ תשע”ט, ה-14.3.2019
ביה”ס לניהול ע”ש סר הארי סולומון, אודיטוריום 727

10:15-09:45 – קבלת פנים

10:30-10:15 – ברכות:
פרופ’ נסים בן-דוד, נשיא האקדמית גליל מערבי
ד”ר רונן יצחק, ראש החטיבה ללימודי המזרח התיכון, האקדמית גליל מערבי
מר ליאור בן-דור, מנהל מחלקת מצרים והמגרב באגף המזרח התיכון ותהליך השלום, משרד החוץ, ירושלים

11:45-10:30 – מושב ראשון: מגעים ראשונים – הדרך להסכם השלום בין ישראל למצרים
יו”ר ד”ר מוחמד סואעד, האקדמית גליל מערבי
פרופ’ מיכאל מ. לסקר, האקדמית גליל מערבי, ההתכתבות בין בגין לסאדאת לפני קמפ דיוויד ולאחרי והמגעים בין השגריר בקהיר אליהו אלישר עם סאדאת ומובארק
פרופ’ יהודית רונן, אוניברסיטת בר-אילן, עמדת סודאן כלפי הסכם השלום בין מצרים לישראל: ניתוח תנועת הזיגזג ומשמעותה
ד”ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל בשומרון, התפיסות האידיאולוגיות של ההנהגה הישראלית שאפשרו את החתימה על הסכם השלום עם מצרים

12:00-11:45 – הפסקה

13:30-12:00 – מושב שני: השלום בעיני ישראל ומצרים
יו”ר, פרופ’ דוד קושניר, האקדמית גליל מערבי
פרופ’ אלי פודה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל ומצרים: יחסים לא נורמאליים ללא נורמליזציה
ד”ר מירה צורף, אוניברסיטת תל-אביב, היחס לנשיא סאדאת וליוזמת השלום עם ישראל בעידן אל-סידי – רהביליטציה כהכשר לנורמליזציה?
ד”ר רפאל שגיב, האקדמית גליל מערבי, השיח בקרב האינטלקטואלים במצרים במלאת 40 שנה להסכם השלום

14:15-13:30- הפסקת צהרים

15:45-14:15 – מושב שלישי: מצרים, ישראל והפלסטינים
יו”ר, ד”ר שאול ברטל, אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר ליעד פורת, המכללה האקדמית צפת, בין תיאוריה למעשה: חתירה לביטול הסכם השלום על-ידי האחים המוסלמים
ד”ר עידו זלקוביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, סאדאת והפלסטינים: קורבנות השלום?
ד”ר אורית מילר, אוניברסיטת בר-אילן, האוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית בעקבות הסכם קמפ דיוויד

16:00-15:45 – דברי סיכום: פרופ’ מיכאל מ. לסקר, האקדמית גליל מערבי

PDF

Message publisher
רונן יצחק roneni14@walla.co.il
Full address
המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו. ביה"ס לניהול ע"ש סר הארי סולומון, אודיטוריום 727
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added