< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מבט נשי מבט גברי - על "יצירה נשית", על "יצירה גברית" ועל הזיקות שביניהן משלהי המאה התשע-עשרה ועד ימינו [ירושלים] 1.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9030811/

מבט נשי, מבט גברי –על “יצירה נשית”, על “יצירה גברית” ועל הזיקות שביניהן משלהי המאה התשע-עשרה ועד ימינו

יום שני | כ”ה באדר ב’, 1.4.19 | 20:00-17:00 | ביד יצחק בן-צבי

16.30 התכנסות

17:00 ברכות
יעקב יניב, מנכ”ל יד יצחק בן-צבי
יונה פריטל, מנכ”לית יד טבנקין
דברי פתיחה: ד”ר גליה השרוני, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי ואוניברסיטת חיפה

17.15 מושב ראשון: על כתיבה ויצירה נשית, לרגל השקת הספר “חסד נעורים”- מאת צפרירה שחם-קורן, בהוצאת יד יצחק בן-צבי ויד טבנקין

פרופ’ רחל אליאור, האוניברסיטה העברית
“סבתא לא ידעה קרוא וכתוב” – לשאלת האוריינות והכתיבה הנשית בחברה היהודית בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20

ד”ר צפרירה שחם-קורן
“חסד נעורים”: הגלוי והנסתר – על הקולות האינטימיים והכואבים ביצירת נשים חלוצות בקיבוץ עין חרוד

המשוררת רחל שפירא – “חומות חימר”
שירה – יעל זילברשץ

18.30 הפסקה

18.45 מושב שני: מבטים נשיים, מבטים גבריים

פרופ’ מרגלית שילה, אוניברסיטת בר-אילן
מבט גברי, מבט נשי: ראשיתה של פתח-תקוה על פי זרח ברנט וחנה טרגר

פרופ’ יפה ברלוביץ, אוניברסיטת-בר-אילן
פנורמת הנשים ביצירתו של הסופר משה סמילנסקי

ד”ר דליה מנור, מוזאון הנגב לאמנות
נשות העיר ונשות הכפר: האישה הערבייה בציוריו של נחום גוטמן

בשיתוף יד טבנקין

במהלך הערב יימכר הספר במחיר השקה

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=3029&Page=#.XH4sZYlvYdU

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added