< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מה שרו בתנועות הנוער? (נתן שחר) [ירושלים] 28.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030809/

מה שרו בתנועות הנוער?

ערב עיון לרגל צאת הספר: שירת הנוער: מה שרו בתנועות הנוער

מאת נתן שחר

בהוצאת יד יצחק בן-צבי

יום חמישי | כ"א באדר ב', 28.3.19 | 20:00-18:00
ביד יצחק בן-צבי, רחוב אבן גבירול 14, ירושלים

18.00 ברכות

מר יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן צבי
מר דובדבני אברהם, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
מר נפתלי דרעי, מזכ"ל מועצת תנועות הנוער בישראל

"המסע אל ההגשמה החדשה בתנועות הנוער" ד"ר נעם אבן, הצוות הדידקטי
"השירה הייתה דבק מלכד והעניקה לנו את הנשמה היתרה": על סוד קסמה המוסיקלי של שירת הנוער פרופ' יהואש הירשברג, האוניברסיטה העברית
על יחודו של הספר ד"ר נתן שחר
שירת רבים / נגה אשד, זמרשת

במהלך הערב הספר יימכר במחיר השקה

ללא תשלום. הרשמה מראש | 02-5398855 | act.ybz.org.il

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה