< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: החוטאים בכתיבה: מהפכת הכתיבה בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה (איריס פרוש) [חיפה] 18.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030502/

הנכם מוזמנים למפגש הסמינר המחלקתי של החוג לספרות עברית והשוואתית

לכבוד ספרה של פרופ' איריס פרוש

החוטאים בכתיבה – מהפכת הכתיבה בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה

בהשתתפות
פרופ' איריס פרוש
וד"ר סבטלנה נטקוביץ'
מנחה: ד"ר צפי זבה-אלרן

המפגש יתקיים ביום שני, י"א באדר ב' תשע"ט, 18 במרץ 2019 בשעה 16:15
באולם הסנאט, מגדל אשכול (קומה 29)

מפרסם ההודעה
צפי זבה-אלרן tsafisebba@gmail.com 04-8240124
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, אולם הסנאט
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה