< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: זהות יהודית בישראל ובארה”ב: המשותף והשונה - יום העיון השנתי השני על יחסי ישראל ויהדות צפון אמריקה [ירושלים 27.3.19] דדליין להרשמה=21.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030205/

בבית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק (JTS) ומכון שכטר למדעי היהדות

בתוכנית:

14:30 ברכות
פרופ’ ארנולד אייזן, נגיד בית המדרש לרבנים באמריקה (JTS)
פרופ’ דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות

15:00–16:30 המרכז הדתי החיוני בישראל ובצפון אמריקה
יו”ר: הרב אבי נוביס־דויטש, דיקן בית המדרש לרבנים ע”ש שכטר
פרופ’ ארנולד אייזן, JTS
הרב פרופ’ דוד גולינקין, מכון שכטר
פרופ’ טובה הרטמן, הקריה האקדמית אונו
הרב פרופ’ דליה מרקס, היברו יוניון קולג’

16:45–18:15 התפתחות זהויות יהודיות בישראל ובארה”ב
יו”ר: ד”ר דוד בריקסטון, סגן יו”ר הסוכנות היהודית
פרופ’ אדם פרזיגר, אוניברסיטת בר־אילן
יאיר שלג, המכון הישראלי לדמוקרטיה ומקור ראשון
יפה בניה, מכון שלום הרטמן והקריה האקדמית אונו
שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי

18:15–18:45 ארוחת ערב קלה

18:45–20:30 להיות יהודי באמריקה ובישראל בעיני הספרות
יו”ר: שירי לב־ארי, רדיו “כאן”
יוכי ברנדס, סופרת
פרופ’ דוד רוסקיס, האוניברסיטה העברית בירושלים ו־JTS
ד”ר גתית לוי פז, המכון למדיניות העם היהודי
פרופ’ מיכאל קרמר, אוניברסיטת בר־אילן

הכינוס יתקיים בשפה העברית ויוצע תרגום סימולטני לאנגלית

יום העיון מתקיים הודות לתמיכתם הנדיבה של קרן קימת לישראל, רוברט ריפקינד, סול ומרי סנדרס

יש להרשם מראש עד 21/03/19 כאן: https://goo.gl/nxRk6y

מפרסם ההודעה
מוריה קרסגי אהרון מנהלת התקשורת ויחסי ציבור moriah@schechter.ac.il
כתובת מלאה
אודיטוריום, קמפוס מכון שכטר למדעי היהדות, רחוב אברהם גרנות 4, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה