< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הדיוואן החדש - גתה ושירת חאפז (גלילי שחר) [ירושלים] 19.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9022523/

הדיוואן החדש: גתה ושירת חאפז

מרצה: פרופ’ גלילי שחר

סדרת ההרצאות התשיעית מטעם מרכז שפינוזה

גֶתה: משורר, מדען, פילוסוף

בעריכת ד״ר דרור ינון וד”ר פיני איפרגן

יוהאן וולפגנג פון גתה (1749–1832) הוא דמות מופת בתרבות המערבית בכלל ובתרבות הגרמנית בפרט. הוא נודע בעיקר בזכות יצירתו הפואטית והספרותית הענפה, אך הגותו התיאורטית בתחומי המדע, האסתטיקה והפילוסופיה מרתקת גם היא וראויה להכרה. אף שהגות זו אינה שיטתית, היא הציעה חלופה רבת עוצמה לתיאוריות מקובלות והציבה אופקי חשיבה חדשים. יתרה מזו, גתה האיש הוא דוגמה נדירה לאדם שעיון בחייו האישיים ובתהליכי עיצוב אישיותו חושף ממד אוניברסלי החורג מן התחום האישי הביוגרפי.

גתה יעמוד במרכזה של סדרת ההרצאות התשיעית מטעם מרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים. בסדרה ייבחן האופן שבו נשזרות יחדיו יצירתו הפואטית-הספרותית והגותו התיאורטית של גתה, באמצעות התחקות על חייו ועבודתו כפי שהם נחשפים בתיעוד העשיר ביומניו, בהתכתבויותיו הענפות ובספרו האוטוביוגרפי. מהלך זה לא נועד להציג ביוגרפיה אישית או אינטלקטואלית אלא להציע עמדה תיאורטית כללית, אפשרות פילוסופית המגולמת באישיותו החד-פעמית. כל אחת מחמש ההרצאות בסדרה תעסוק בהיבט אחד של הנושא, ואנו מקווים שהתמונה הכללית שתעלה מהן תעיד שגם אם גתה הוא בראש ובראשונה אמן, באישיותו נמזגים המשורר והסופר, הפילוסוף ואיש המדע לכדי יצירת סינתזה מיוחדת במינה.

http://bit.ly/2ElhuT6

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added