< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: שבעים שנה להעברת הכנסת לירושלים [רמת גן] 10.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9022325/

הקתדרה ללימודי תולדות קק”ל ומפעליה אוניברסיטת בר אילן

אולם בק אוניברסיטת בר אילן

הכנס יתקיים בין השעות 10:00 ל18:00

09:30- 10:30 התכנסות וברכות

10:30 -12:00 מושב א’ – ירושלים במדיניות הבינלאומית- ד”ר דותן גורן
פרופ’ ג’רלד שטיינברג- הפוליטיקה האמריקאית וסוגיית ירושלים בימינו.
ד”ר אלעד בן דרור- רעיונות הבינאום של ירושלים 1947 -1950
ד”ר יעקב טובי- מפתחות העיר או מפתחות השיבה? סוגיות ירושלים והפליטים במו”מ הישראלי פלסטיני 1999 – 2000

12:15 – 13:45 מושב ב’ המדיניות התכנונית בירושלים וסביבתה- ד”ר ענת קידרון
מר אלדד ברין- להגדיל או להגביל? אכלוסה של ירושלים הישראלית 1948 -1967.
ד”ר יוסי שפנייר- בדרך אל העיר- מדיניות הייעור של קק”ל באזור ירושלים.
אדריכל שימור גיורא סולר- שיחזור בית פרומין – בניין הכנסת הראשונה.

14:45- 16:15 מושב ג’ ירושלים והפוליטיקה הישראלית- פרופ’ לילך רוזנברג
ד”ר אופירה גראוויס קובלסקי- “לפוצץ את הכנסת?”- מחתרת ברית קנאים ופעילות קבוצות רדיקליות אחרות בשנות החמישים.
פרופ’ יחיעם ויץ- בחירות לעיריית ירושלים 1965 -פתיחת עידן חדש
ד”ר מנחם קרן-קרץ – שומרי חומות ירושלים: מאבקם של נטורי קרתא בכנסת ישראל.

16:30 -18:00 ירושלים בתרבות- ד”ר אופירה גראוויס קובלסקי
ד”ר דותן גורן- “בין הרצוי למצוי”: הממסד הציוני והמקומות הקדושים בירושלים בטרם מדינה
ד”ר ירון זילברשטיין- קריאת מגילת אסתר בירושלים בין השנים 1948 -1967 כמקרה בוחן למעמדה של ירושלים בקרב פוסקי הלכה בני זמנינו.
ד”ר יעל מונק- ייצוגי ירושלים בקולנוע הישראלי

Message publisher
ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי ofiragruweis1@gmail.com
Full address
אולם בק, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added