אירוע // סדרת מפגשים: שפה, משפט וצדק لغة، قانون وعدل [תל אביב] מפגש ראשון=3.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021924/

בסדרת הרצאות בנושא ״שפה, משפט וצדק״, מייסוד מרכז מינרבה לזכויות האדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, יושם דגש על השפה הערבית, מקומה בחברה ובתרבות, במיוחד לאור החקיקה האחרונה ועל רקע קריאות לפנות לערכאות בינלאומיות. הדגש בהרצאות יהיה על מקומה של השפה הערבית במשפט המקומי והבינלאומי והן יכללו מגוון נושאים בנקודת המפגש בין משפט ושפה, כגון סוגיות שעולות משאלת התרגום, הזכות לתרגום בבית משפט, זכות קולקטיבית לשפה ולתרבות, השפעת חוק יסוד: הלאום על השפה הערבית, ועוד. הדוברים בסדרה יהיו מתחומי המשפט, הסוציולוגיה ומחקר תרבות. סדרת ההרצאות פתוחה לסטודנטים, אנשי סגל ולקהל הרחב.

יש להירשם מראש אצל iditp@tauex.tau.ac.il

3.3.19, 14:00-15:00 פרופ' ליאורה בילסקי וד"ר מראם מסארוה: כפר קאסם: שפה וזיכרון מפוצל

17.3.19, 14:00-15:00 ד"ר מיטל פינטו: שפה שסועה: בין סולידאריות אזרחית, מעמד רשמי ומעמד מיוחד של השפה הערבית בישראל

7.4.19, 14:00-15:00 עו״ד סאוסן זהר: עד כמה אכן נפגע מעמד השפה הערבית בעקבות חוק יסוד: הלאום?

5.5.19, 14:00-15:00 ד״ר יוני מנדל: שלוש תובנות על מעמדה המעורער של הערבית בישראל: בעקבות בג״צ עדאלה (2002), משפט דארין טאטור (2017) וחוק הלאום (2018)

15.5.19, 15:00-16:00 פרופ' יהודה שנהב: האם ראוי ורצוי לתרגם מערבית לעברית?

29.5.19, 15:00-16:00 מר לואי ותד: ליילא האדומה והזאב: על תרגום ועיבוד של מעשיות בחברה הפלסטינית

קישור לסדרה

מפרסם ההודעה
רחל קלגסברון klags@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין טרובוביץ, הפקולטה למשפטים, חדר 201
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה