< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // טקס הענק פרס קרן גולדברג לכתב יד עיוני - "המטאפיסיקה של הגזע - מדע ואמונה בהשקפת העולם הנאצית" (עמית ורשיצקי) "ממתינים בדרכם - המסע של זרע ביתא ישראל (הפאלאשמורה) מאתיופיה לישראל" (רוית תלמי-כהן) [רעננה] 3.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021700/

16:45 התכנסות וכיבוד קל

17:00 דברי פתיחה: פרופ' תמר הרמן, עורכת ראשית, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

דברי ברכה: פרופ' מימי איזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

17:15 נימוקי ועדת הפרס לבחירת כתב ידו של ד"ר עמית ורשיצקי, המטאפיסיקה של הגזע – מדע ואמונה בהשקפת העולם הנאצית

הרצאה: ד"ר עמית ורשיצקי, המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון, האוניברסיטה העברית בירושלים

האם הנאצים היו דתיים? בחינה מחודשת של השקפת העולם הנאצית

נימוקי ועדת הפרס לבחירת כתב ידה של ד"ר רוית תלמי-כהן, ממתינים בדרכם – המסע של זרע ביתא ישראל (הפאלאשמורה) מאתיופיה לישראל

הרצאה: ד"ר רוית תלמי-כהן, אוניברסיטת תל אביב והמרכז האקדמי רופין

"דברים שרואים מכאן לא רואים משם" מסעם של זרע ביתא ישראל (הפאלאשמורה)

באתיופיה ובישראל

18:30 הרצאת אורח: פרופ' אבריאל בר-לבב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה וראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים,
"ברית הקריאה – על אינטימיות טקסטואלית בתרבות היהודית"

עיטור מוסיקלי: ליאת גוריש

סיום משוער בשעה 19:00

https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=22397

מפרסם ההודעה
אלון עוז alonoz@openu.ac.il
כתובת מלאה
קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה