< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: ארתור רופין - העשייה והמורשת - הערכה מחודשת [צמח, המושבה כנרת] 14.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021214/

ארתור רופין: העשייה והמורשת – הערכה מחודשת

יום חמישי, ז באדר ב' תשע"ט– 14 במרץ 2019

09:15 – התכנסות, כיבוד וקבלת פנים ב"חצר כנרת", המושבה כנרת

9:45 – ברכות: פרופ' סיביל היילברון – דיקנית ביה"ס למדעי החברה והרוח, המכללה האקדמית כנרת;

מר עמרי שלמון – מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל; נציג משפחת רופין

10:00 – הרצאת פתיחה : ארתור רופין – אז והיום – יובל דרור (אוניברסיטת תל-אביב, מכללת תל-חי וכפר רופין)

10:45 – הפסקת קפה

מושב ראשון (חצר כנרת): מחקרים היסטוריים. יו"ר – גיורא גודמן (המכללה האקדמית כנרת)

11:00 – פעולותיו של ארתור רופין עד מלחמת העולם הראשונה – מרגלית שילה (אוניברסיטת בר-אילן)

11:30 – ארתור רופין: סוציולוג יישומי ראשון בארץ-ישראל – סיביל היילברון (המכללה האקדמית כנרת)

12:00 – המהפך ההתיישבותי של ארתור רופין – נעמי ורד (כפר רופין)

12:30 – ארתור רופין ויהודי צמח: סיפורם של שלושה מכתבים – ראובן גפני (המכללה האקדמית כנרת)

13:00 – 13:45 – הפסקת צהרים

16:00-14:00 סיורים בעקבות רופין ומורשתו בעבר וכיום:

זיו כרמל – ההתיישבות החדשה בעמק: האם העמק הוא עדיין חלום?

סופי שבח – יזמות חקלאית, כלכלית וחינוכית בעמק המעיינות

16:00 – התכנסות בגבעת חומה ומגדל ובית רופין בכפר רופין, וחשיפת מגדל המים שחודש בסיוע המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – מכינת העמק של עמותת 'חיברותא' מארחת

מושב שני (בית רופין בכפר רופין): רופין והשלום, אז ועכשיו. יו"ר – יובל דרור (אוניברסיטת תל אביב, מכללת תל-חי וכפר רופין)

16:30 – "לנצח תאכל חרב"? ארתור רופין והשאלה הערבית – אלון גן (מכללת סמינר הקיבוצים)

17:00 – חינוך לשלום בחברה בסכסוך – סולי ורד (כפר רופין)

תכנית וטופס הרשמה

מפרסם ההודעה
ד"ר ראובן גפני ראש המחלקה ללימודי א"י מכללת כנרת gafni.reuven@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית כנרת, צמח, ישראל / חצר כנרת, המושבה כנרת
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה