< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: 25 שנים להסכמי אוסלו: הערכה מדינית, בטחונית וכלכלית [נתניה 20.2.19] דדליין להרשמה=14.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020804/

מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי באקדמית נתניה, בשיתוף עם שגרירות נורבגיה בישראל, מתכבד להזמינך לכנס בנושא

25 שנים להסכמי אוסלו: הערכה מדינית, בטחונית וכלכלית

יום רביעי, טו' אדר א', תשע"ט, 20.2.2019, 9:00-16:45

אולם הקולנוע, בניין 1, קומה 3, האקדמית נתניה

9:00-09:30 התכנסות

9:30-9:45 ברכות

 • פרופ' יעקב הרט, נשיא האקדמית נתניה
 • תא"ל (מיל.) דר' אפרים סנה, יו"ר, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, האקדמית נתניה
 • כבוד השגריר ג'ון הנסון-באוור, שגריר נורבגיה בישראל

09:45-11:15 מושב I – ההשלכות המדיניות

מנחה: מר יובל רבין, מייסד שותף של ישראל יוזמת

 • פרופ' אשר ססר, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה,

אוניברסיטת תל-אביב

 • אל"מ (מיל.) עו"ד פנינה שרביט ברוך, עמיתת מחקר בכירה,

המכון למחקרי בטחון לאומי (INSS)

 • מר עמוס ערן, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויועץ מדיני לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
 • משתתף נוסף – TBD

11:15-11:30 הפסקת קפה

11:30-12:45 מושב II – ההשלכות הבטחוניות

מנחה: תא"ל (מיל.) דר' אפרים סנה, יו"ר, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, האקדמית נתניה

 • אלוף (מיל.) גרשון הכהן, עמית מחקר בכיר, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (BESA), אוניברסיטת בר-אילן
 • תא"ל (מיל.) אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)
 • מר יוסי חן, לשעבר בכיר בשרות הבטחון הכללי

12:45-13:30 הפסקת צהרים

13:30-15:00 מושב III – ההשלכות הכלכליות

מנחה: TBD

 • פרופ' בנציון זילברפרב, דיקאן מייסד ביה"ס לבנקאות ושוק ההון, האקדמית נתניה
 • מר ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר
 • פרופ' עזיז חיידר, מכון ון ליר בירושלים
 • פרופ' אבי בן בסט, המסלול האקדמי המכללה למינהל

15:00-15:15 הפסקת קפה

15:15-16:30 מושב IV – עתיד היחסים עם הפלסטינים

מנחה: דר' יאיר הירשפלד, מנהל אקדמי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, האקדמית נתניה

 • עו"ד טליה ששון, יו"ר המועצה הציבורית הבינלאומית של הקרן החדשה לישראל
 • מר עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת
 • מר קובי הוברמן, מייסד שותף של ישראל יוזמת
 • פרופ' רפי וולדן, רופאים לזכויות אדם

16:30-16:45 דברי סיכום

דר' יאיר הירשפלד, מנהל אקדמי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי,האקדמית נתניה

ייתכנו שינויים קלים בתכנית.

הכנס ייערך בעברית עם תרגום סימולטאני לאנגלית

נא לאשר הגעה למייל strategicdialogue901@gmail.com עד 14.2.2019

מפרסם ההודעה
אלי פרידמן elief@m.netanya.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, אולם הקולנוע, בניין 1, קומה 3
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה