< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מבט חדש על הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק - לספר 'קבלת הראי"ה' (יוסף אביב"י) [ירושלים] 18.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020501/

מבט חדש על הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר: 'קבלת הראי"ה' מאת יוסף אביב"י

בהוצאת יד יצחק בן-צבי

יום שני | י"ג באדר א' | 18.2.19 | 20:00-18:00

בצריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

ברכות

יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

יו"ר: הרב פרופ' נריה גוטל

פרופ' יהונתן גארב, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית | קבלת הראי"ה: מקורות, עריכה, פרשנות ומילונאות

פרופ' יונתן מאיר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון | כבלי אורות: עריכה, צנוזרה והסתרה בכתבי הרב קוק

ד"ר ביטי רואי, מכון שכטר למדעי היהדות ומכון שלום הרטמן | 'מרחבים מרחבים איותה נפשי': הרהורים על הקבלה ב'קבלת הראי"ה'

הרב פרופ' נריה גוטל, מרכז תורה ומדינה | 'קבלת הראי"ה' – פרשנות הכרחית ובלעדית?

במהלך ערב העיון יימכר הספר במחיר השקה

הכניסה חופשית, בהרשמה מראש

לפרטים: 02-5398855 | act.ybz.org.il

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=2999&Page=#.XFMJANJvYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים, ישראל: צריף הנשיא
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה