< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מקהילייה דתית לקהיליית תרבות (רחל ליבנה פרוידנטל) [ירושלים] 12.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020404/

רכז זלמן שזר ומכון ליאו בק שמחים להזמינכן/ם להשקת הספר "האיגוד: חלוצי מדע היהדות בגרמניה", שיצא בסדרת גשרים, מחקרים בתולדות יהודי גרמניה, בהוצאתם.

ספרה של ד"ר רחל לבנה-פרוידנטל עוסק בשליש הראשון של המאה ה-19, בו התחולל מפנה דרמטי בהתפתחותה של היהדות המודרנית באירופה. פריחתו של המדע והתפתחות חברה אזרחית ברוח רעיון האזרחות הליברלי, עוררו תקווה חדשה לחברה המבטיחה שוויון זכויות. כדי להבטיח את חירותה של היהדות במציאות חדשה זו היה עליה להגדיר מחדש הן את זהותה הייחודית והן את אופן השתייכותה לתרבות האירופית. על הרקע הזה נוסד האיגוד לתרבות ומדע של היהודים, שביסודו תכנית ליצירת מדע יהדות ושינוי הגדרת היהדות מדת לתרבות.

משתתפים

פרופ' שמואל פיינר, יו"ר

פרופ' שולמית וולקוב, האיגוד – פרשייה עגומה או נקודת מפנה

פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, היסטוריה יהודית כהיסטוריה שכנגד: אז ועכשיו

ד"ר רחל ליבנה-פרוידנטל, 'האיגוד לתרבות ומדע של היהודים' – כתיבת היסטוריה כעשייה מהפכנית

יום שלישי, ז' באדר א' תשע"ט, 12 בפברואר 2019

בשעה 19:00 במכון ליאו בק בירושלים

במהלך הערב תיערך מכירה של הספרים במחיר מבצע מיוחד

הכניסה חופשית – מספר המקומות מוגבל

מכון ליאו בק, בוסתנאי 33, ירושלים

https://www.facebook.com/events/594162297712259/

מפרסם ההודעה
תמר גוטפלד tamar.gutfeld@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
מכון ליאו בק ירושלים, בוסתנאי 33
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה