< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חרדים למשק - חירות, שוויון וחברה. על הפרדה בין המינים בהשכלה ובמסלולי הכשרה [ירושלים] 8.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010702/

הכנס יעסוק בהפרדה בין המינים בהשכלה ובמסלולי הכשרה, על הדרך הנכונה להשתלבות האוכלוסייה החרדית , ועל הקשר בינם ובין העתיד הכלכלי של ישראל.

בין השאר, הכנס יעסוק בשאלות הבאות:
האם ומתי הפרדה בין נשים וגברים מהווה הפליה? האם בהפרדה בין נשים וגברים ייתכן 'נפרד אבל שווה'? באילו מצבים על המדינה להתערב ולהגביל פעילות בהפרדה? אילו משמעויות או תפיסות של 'שוויון' רלוונטיות לדיון? עד כמה ישנה תלות בין השכלה גבוהה והשתלבות בתעסוקה בחברה החרדית? האם הגבלת ההפרדה בהשכלה גבוהה פוגעת בהשתלבות חרדים בתעסוקה? באיזו מידה הפרדה בין המינים מהווה תנאי לכניסה להשכלה גבוהה? עוד נבקש לברר מה נובע מתפיסה ליברלית, והאם המשפט הוא הכלי הרצוי להכרעה בשאלות אלו.

בין המשתתפים:
פרופ' גדעון ספיר, אוניברסיטת בר אילן, פורום קהלת
פרופ' נויה רימלט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס
ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה
עו"ד אברהם יוסטמן, סמנכ"ל קרן קמ"ח
ד"ר נטע ברק-קורן, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אסף מלחי, המכון הישראלי לדמוקרטיה
אהוד פראוור , לשעבר סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה,
ומ"מ נציב שירות המדינה
נעמי פרל , מנהלת תכנית לפיתוח מנהיגות חרדית, מכון מנדל למנהיגות;
תכנית שלוחי ציבור, האוניברסיטה העברית
הכנס יועבר בשידור חי באתר פורום קהלת

ההשתתפות תלויה בהרשמה מראש באתר פורום קהלת https://kohelet.org.il/

מפרסם ההודעה
נתנאל פישר fishernetanel@gmail.com
כתובת מלאה
מלון דן ירושלים, רח' לח"י 32, הר הצופים, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה