אירוע // כנס: הכנס השנתי החמישי של אייקונס ישראל - הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי [ראשון לציון] 11-12.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010314/

המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל 2 ,ראשל"צ
בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס בשיתוף עם אגודת אייקונס-ישראל מתכבדים להזמינכם
לכנס השנתי החמישי של Israel S-ICON (הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי)

יום שני 11 במרץ

מושב פתיחה – שתיקה ודיבור
מרכז ווידאה

00:17 | קבלת פנים

00:18 | דברי פתיחה:
פרופ' ארנה בן-נפתלי, רקטור המסלול האקדמי – המכללה למינהל
"שתיקה רועמת" – הקרנה חגיגית לסרטו של לארס קראומה

00:20 | דיבור על ידע וכח
פרופ' משה כהן-אליה, נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
פרופ' ארנה בן-נפתלי, רקטור המכללה למינהל
פרופ' גד ברזילי, משנה לרקטור אונ‘ חיפה
פרופ' דודי שוורץ, רקטור לשעבר, הקריה האקדמית אונו
הקרנת הסרט והשיחה בחסות הקתדרה לזכויות האדם ע"ש אמיל זולא

יום ג', 12 במרץ 2019

מושב ראשון 00:09 – 30:10

מושב שני 45:10 – 15:12

מושב שלישי – מליאה וארוחת צהריים 15:12 – 45:13

מושב רביעי 00:14 – 15:15

מושב חמישי 30:15 – 45:16

מושב שישי 00:17 – 15:18

מושב שביעי – כיבוד ומליאה 15:18

מושב ראשון 00:9 – 30:10
הזכות לזכויות: הגנת המשפט

כיתה 117
יו"ר: פרופ' יפעת ביטון, המכללה למינהל
ד"ר עמרי בן-צבי, האונ‘ העברית בירושלים
ד"ר גאי כרמי, משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'
ד"ר רותי לבנשטיין-לזר – המכללה למינהל
ד"ר ורה שיכלמן, משרד עו"ד אפרים, אברמזון ושות'
שחיקה דמוקרטית בישראל

כיתה 118
יו"ר: פרופ' עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, הקריה האקדמית אונו
ד"ר דורין לוסטיג, אונ‘ תל אביב
פרופ' גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד"ר אדם שנער, המרכז הבינתחומי הרצליה
האם קיים לאום ישראלי?

כיתה 208
יו"ר: מר יוסי ברנע
פרופ' יוסף אגסי, אונ‘ תל אביב
ד"ר יגאל בן-נון, Etudes Hautes des Pratique Ecole
עו"ד יוסף בן משה, עמותת "אני ישראלי"

מושב שני 45:10 – 15:12
אתגרי הגלובליזציה במשפט הציבורי

כיתה 117
יו"ר: פרופ' ישי בלנק, אונ‘ תל אביב
פרופ' רבקה ווייל, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' משה כהן-אליה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
פרופ' עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד"ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה
סוגיות בתאוריה חוקתית

כיתה 118
יו"ר: ד"ר אדם שנער, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' אריאל בנדור, אונ‘ בר-אילן
פרופ' ליאור ברשק, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' אלון הראל, האונ‘ העברית בירושלים
ד"ר שרון וינטל, המכללה האקדמית נתניה
פרופ' מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
השימוש בתובענות ייצוגיות למיגור אפליה

כיתה 208
יו"ר: השופטת מיכל אגמון-גונן, שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב
ד"ר ברק אתירם, הקריה האקדמית אונו
עו"ד אסף פינק, הקריה האקדמית אונו ומשרד עו"ד אסף פינק
עו"ד חגי קלעי, משרד עו"ד קלעי, רוזן ושות'
ד"ר יופי תירוש, המכללה האקדמית ספיר

מושב שלישי 15:12 – 45:13 – משיחין בשעת הסעודה
ברכות:
פרופ' אורית פישמן אפורי, דיקן ביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס
ד"ר גילה שטופלר, יו"ר שותפה S-ICON ישראל
איך ראוי ללמד משפט חוקתי? עם צאת ספרו של פרופ' דניאל
פרידמן "קץ התמימות – משפט ושלטון בישראל"

מרכז ווידאה
יו"ר: ד"ר שוקי שגב, האקדמית נתניה
פרופ' אייל גרוס, אונ‘ תל-אביב
פרופ' מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
פרופ' סוזי נבות, המכללה למנהל
פרופ' ניר קידר, אונ‘ בר-אילן
דברי סיכום: פרופ' דניאל פרידמן, אונ‘ תל-אביב

מושב רביעי 00:14 – 15:15
המדינה המינהלית

כיתה 117
יו"ר: ד"ר רועי פלד, המכללה למינהל
עו"ד יעל קריב טייטלבאום, האונ‘ העברית בירושלים
ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי פרס
גב' עירית פורת, אונ‘ בן גוריון
ד"ר רועי שפירא, הבינתחומי הרצליה
"היום שאחרי הדוקטורט" מפגש תלמידי מחקר
מנחה: עו"ד בל יוסף, S-ICON ישראל
ד"ר עמרי בן-צבי, משרד המשפטטים
ד"ר דנה וייס, מח' ייעוץ וחקיקה, בנק דיסקונט
ד"ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי
ד"ר שירן רייכנברג, מערך הקליניקות באונ' העברית
ד"ר עידית שפרן-גיטלמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
שבט אחים: הכלה והדרה בקהילה דמוקרטית

כיתה 118
יו"ר: פרופ' צבי טריגר, המכללה למינהל
ד"ר מנאר מחמוד, האונ‘ תל אביב
ד"ר נלי מונין, האונ‘ העברית בירושלים וד"ר יעל עפרון,
המכללה האקדמית צפת
פרופ' נויה רימלט, אונ‘ חיפה
משפט פרטי, אינטרס ציבורי

כיתה 208
יו"ר: עו"ד אסף טבקה, המכללה למינהל
ד"ר עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר שלי אביב-ייני, אונ‘ בר-אילן
ד"ר אסף וינר, האונ‘ העברית בירושלים
ד"ר תמר מגידו, אונ‘ תל אביב

מושב חמישי 30:15 – 45:16
תרבות פרשנית במשפט

כיתה 117
יו"ר: פרופ' יפעת הולצמן גזית, המכללה למינהל
עו"ד נועה קברטץ-אברהם, המרכז הבינתחומי הרצליה
עו"ד בל יוסף, אונ‘ תל אביב
מר רפי רזניק, University Georgetown
ד"ר שאול שארף, המרכז האקדמי פרס
בית המשפט – ביקורת ובקרה

כיתה 118
יו"ר: ד"ר רועי פלד, המכללה למינהל
פרופ' יואב דותן, האונ‘ העברית בירושלים
ד"ר שירלי נוה, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר איל פלג, המכללה האקדמית ספיר
שופטים כאן ושם, אתמול ומחר

כיתה 208
יו"ר: ד"ר לימור זר-גוטמן, המכללה למינהל
עו"ד אלון חספר, אונ‘ תל אביב
ד"ר גיא לוריא, המכון הישראלי לדמוקרטיה וד"ר יאיר שגיא, אונ‘ חיפה
ד"ר איילת סלע, אונ‘ בר-אילן והשופטת סיגל זכאי רסלר,
ס' נשיא בימ"ש השלום תל-אביב
פרופ' יורם שחר, הבינתחומי הרצליה וגב' שני שניצר, אונ‘ תל אביב

מושב שישי 00:17 – 30:18
החינוך המשפטי כאתגר דמוקרטי

כיתה 117
יו"ר: ד"ר הילה שמיר, אונ‘ תל אביב
עו"ד רביע אגבריה, עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל
פרופ' יפעת ביטון, המכללה למינהל
פרופ' ישי בלנק, אונ‘ תל אביב
עו"ד ורדית דמרי-מדר, האונ‘ העברית בירושלים
ניתוח משפטי של מרחב השליטה הישראלית

כיתה 118
יו"ר: ד"ר אלכסנדר )סנדי( קדר, אונ‘ חיפה
ד"ר יהונתן אלשך, Toronto of University
פרופ' אייל גרוס, אונ‘ תל אביב
ד"ר אילן סבן, אונ‘ חיפה
פרופ' דוד קרצ'מר, האונ‘ העברית בירושלים והמכללה האקדמית
ספיר
פרופ' דניס שרביט, אוניברסיטה הפתוחה
דמוקרטיה ושלטון חוק במצבי חירום

כיתה 208
יו"ר: פרופ' אריאל בנדור, אונ‘ בר-אילן
ד"ר נדב דגן, אונ' חיפה
פרופ' עלי זלצברגר, אונ‘ חיפה
ד"ר איתמר מן, אונ‘ חיפה
ד"ר עידית שפרן-גיטלמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואונ' חיפה

45:18 – שר המשקים, שר המאפים ושרי המשפטים
הרמת כוסית
פאנל שרי משפטים: "בין שתי רשויות"
מרכז ווידאה
דברי פתיחה: פרופ' סוזי נבות
מנחה: ד"ר עידו באום
משתתפים:
ד"ר יוסי ביילין
ח"כ ציפי לבני
פרופ' דניאל פרידמן

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/tocnia_icons.pdf

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
כתובת מלאה
בניין א' ביה"ס למשפטים, המרכז לחדשנות, המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל 2, ראשל"צ
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423