< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: רוח חדשה בארמון התורה - ספר היובל לכבוד תמר רוס (רונית עיר-שי, דוב שוורץ) [ירושלים] 16.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010208/

"רוח חדשה בארמון התורה"

ערב השקה לספר היובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות

בתכנית

התכנסות

הנחייה: ד“ר מרים פלדמן-קיי

פרופ‘ מנחם לורברבוים: ”תיאולוגיה מעבר לריאליזם“

פרופ‘ סילביה ברק פישמן: Questions Right the Asking“

“Feminism Orthodox and Ross Tamar on Reflections

אתנחתא מוזיקלית

”הפמיניזם הדתי – כיוונים ומחשבות לעתיד“

פאנל בהנחיית: פרופ‘ חנוך בן-פזי

בהשתתפות: פרופ‘ תמר אלאור · ד“ר חנה פרידמן

ד“ר טובה גנזל · ד“ר רונית עיר-שי

אתנחתא מוזיקלית

דברי סיכום: פרופ‘ תמר רוס

http://gender.biu.ac.il/

מפרסם ההודעה
רונית עיר-שי מרצה בכירה התכנית ללימודי מגדר, בר אילן ronit.irshai@biu.ac.il
כתובת מלאה
מכון הרטמן, רחוב גדליהו אלון 11 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה