< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: משוברים שתיקה ועד רומן זדורוב: מה בין מדיה חברתית לשינוי חברתי? הקולוקוויום לחקר תרבות דיגיטלית [תל אביב] 16.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010201/

המפגש של הקולוקוויום לחקר תרבות דיגיטלית יעסוק הפעם בשני ספרים בהתהוות/לקראת פרסום בתחום התקשורת הפוליטית, אשר בוחנים באמצעות ראיונות ואתנוגרפיה את המדיה הדיגיטליים כזירת תקשורת אלטרנטיבית ומעריכים מחדש את תרומתם לשינוי חברתי ואת יחסיהם עם המדיה המסורתיים. ד"ר כרמית וייסליץ תטיל ספק ביכולתם של ארגוני חברה אזרחית בישראל לנצל את המדיה החברתית לשינוי חברתי בניגוד לטון האפנתי בכתיבה האקדמית והעיתונאית בעניין, ואילו פרופ' אזי לב און ידגים דווקא את עוצמתה, לטוב ולרע, של הפעילות במדיה החברתית סביב פרשת רומן זדורוב.

https://drive.google.com/open?id=1PlDmqxAgx1OcLbiEyYJXJ17nCSCj_bNi

מפרסם ההודעה
כרמל ווייסמן carmell@tauex.tau.ac.il absolutecarmel.com
כתובת מלאה
מרכז אדמונד דה רוטשילד, תל אביב. שדרות רושטילד 104 תל אביב קומה מינוס אחת
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה