< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: 80 שנה למרד הערבי - שלוש זויות מבט (מוטי גולני, אביבה חלמיש, חגי ארליך) [תל אביב] 3.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8122529/

ערב עיון: 80 שנה ל"מרד הערבי" – מבט משלוש זוויות

בתכנית:
ברכות:
יו"ר עמותת "דור הפלמ"ח" – אלוף(מיל') ישעיהו גביש
יו"ר ארגון חברי ה"הגנה" – אל"ם (מיל') ד"ר ברוך לוי
מנהל יחידת המוזיאונים – אל"ם (מיל') שלומי מעין

דברים:
פרופ' מוטי גולני – "למה לנו פלשתינה עכשיו?"
פרופ' אביבה חלמיש – "התחנה השנייה בדרך למדינה יהודית"
פרופ' חגי ארליך – "קו פרשת המים בתולדות הפלסטינים"
מנחה:
שירי ארליך – מנהלת בית הפלמ"ח

אולם "מלווי השיירות"
בית הפלמ"ח
רמת-אביב, תל-אביב
יום חמישי, 3 בינואר 2019 ,כ"ו בטבת תשע"ט
בשעה 18:30

מפרסם ההודעה
שירי ארליך, מנהלת בית הפלמ"ח palmach_shiri@mod.gov.il
כתובת מלאה
בית הפלמ"ח, רח' חיים לבנון 10, תל אביב, אולם "מלווי השיירות"
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה