< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: לצאת הגרסה האנגלית של הספר "הליכה לקיסריה - היצירה הספרותית והמחקר הארכיאולוגי" (יוסף פטריך) [ירושלים] 17.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8122518/

ערב עיון לרגל השקת המהדורה האנגלית של הספר :
Joseph Patrich, A Walk to Caesarea: A Historical-Archaeological Perspective
בהוצאת יד יצחק בן-צבי
יום חמישי, י"א בשבט תשע"ט, 17.1.2019, בין השעות 16:30 – 20:00
במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים (חדר 302)

16:30 התכנסות
17:00 ברכות
יו"ר: גב' שרה ארנסון
פרופ' יוסף גרפינקל, ראש המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית
פרופ' ריכב רובין, ראש המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי
מר גיא סברסקי, מנהל קרן אדמונד דה רוטשילד, קיסריה – על פעילות הקרן לפיתוח קיסריה רבתי

17.20 מושב ראשון: קיסריה כמרכז אינטלקטואלי בשלהי העת העתיקה
יו"ר: פרופ' עודד עיר-שי, האוניברסיטה העברית
פרופ' מארן נייהוף, האוניברסיטה העברית – אוריגנס ויהודי קיסריה – תובנות חדשות מהדרשות על תהילים שנמצאו ב-2012 בספרית מינכן
דר' דוד סתרן, האוניברסיטה העברית – מה אנו יודעים על בית מדרשו של אוריגנס בקיסריה?

18:20 הפסקת קפה

18.50 מושב שני: חידושים במחקר הארכיאולוגי של קיסריה
יו"ר: דר' עוזי ליבנר, האוניברסיטה העברית
דר' פטר גנדלמן, רשות העתיקות – בין הבמה לים: התפתחות החזית המערבית של במת המקדש לאורך התקופות לאור החפירות החדשות
דר' עוזי עד, רשות העתיקות – חידושים בחקר מחסני הנמל
פרופ' יוסף פטריך, האוניברסיטה העברית – דברי סיכום ותודה: על מלאכת עשיית הספר

הכניסה חופשית בהרשמה מראש
לפרטים: 02-5398855 had@ybz.org.il

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=2983&Page=#.XCDWydJvYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים (חדר 302)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה